ระบบข้อมูลยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี    (login สำหรับ admin)

ID
รหัส
ชื่อเวชภัณฑ์
ชนิด
ส่วนประกอบ
ชื่อ บริษัท
หน่วยนับ
1
1010101
Aluminium hydroxide
tab
500 mg
บริษัท แอคดอน จำกัด
1000
2
1010102
Alum milk (Belcid)
sus
240 ml
บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์จำกัด
1
3
1010103
Carminative
mix
180 ml
องค์การเภสัชกรรม
1
4
1010104
Simethicone
tab
80 mg
บริษัท เยนเนอร์ราลดรั๊กส์ เฮ้าส์ จำกัด
500
5
1010105
Simethicone drop
sus
40 mg/0.6ml (15 ml)
บริษัท พาตาร์แลบ(2517) จำกัด
1
9
1010201
Domperidone
tab
10 mg
บริษัท ที.แมน ฟาร์มา
1000
10
1010202
Domperidone (Dany Susp.)
sus
1 mg/ml
บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จำกัด
1
11
1010203
Hyoscine-n-butylbromide
tab
10 mg
บริษัท ดีเคเอสเอช
500
12
1010204
Hyoscine-n-butylbromide
syr
1 mg/ml - 30 ml
บริษัท ที.แมน ฟาร์มา
1
13
1010205
Hyoscine-n-butylbromide
inj
20 mg/ml
องค์การเภสัชกรรม
1
14
1010206
Metoclopramide
tab
10 mg
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด
500
15
1010207
Metoclopramide
inj
10mg/2ml
องค์การเภสัชกรรม
1
16
1010301
Octreotide acetate ( OCTRIDE )
inj
0.1mg/ml
บริษัท พีเอ็มแอล ฟาร์มาซูติคอลส์ จำกัด
1
17
1010302
Omeprazole
cap
20 mg
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด
350
18
1010303
Omeprazole (OCID)
inj
40 mg/vial
บริษัท ฟาร์มาดิกา จำกัด
1
19
1010304
Aethoxysklerol(Polidocanol)
inj
1%-2ml
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด
5
20
1010305
Ranitidine HCl (Ranid)
tab
150 mg
บริษัท ที.แมน ฟาร์มา
500
21
1010306
Ranitidine HCl (Ranitidine-Nida)
inj
50 mg/2ml
L.B.S
50
22
1010308
Sucralfate (SUCRATE)
gel
1 gm 5ml
บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จก.
30
23
1010309
Pantoprazole
inj
40 mg
บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด
1
24
1010401
Loperamide
cap
2 mg
องค์การเภสัชกรรม
1000
26
1010601
Bisacodyl
tab
5 mg
องค์การเภสัชกรรม
1000
27
1010602
Bisacodyl
sup
10 mg
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
50
28
1010603
Caster
oil
60 ml
บริษัท วิทยาศรม จำกัด
1
29
1010604
Lactulose ( HEPALAC )
syr
100 ml
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด
1
30
1010605
Milk of Magnesia
sus
240 ml
องค์การเภสัชกรรม
1
31
1010606
NaPO4+Monobasic+dibasic (RISS) 90 ml
Bot
2.4g+0.9g/5 ml
บริษัท พาตาร์แลบ(2517) จำกัด
1
32
1010607
Sodium Biphosphate Enema (UNI-MA) UNISON
ene
133 ml
บริษัท ยูนีซัน จำกัด
1
33
1010608
Sennosides B (Senolax)
tab
7.5 mg
บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จำกัด
200
34
1010609
Ispaghula husk (Mucillin) orange
pwd
100 gm
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด
12
35
1010701
Proctosedyl
cre
1+20 mg/tube
บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จำกัด
1
36
1010702
Proctosedyl
sup
1+40 mg/sp
บริษัท คอนติเนนเติล
10
37
1020101
Digoxin
tab
0.0625 mg
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
300
38
1020102
Digoxin
tab
0.25 mg
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด
1000
39
1020103
Digoxin (LANOXIN)
inj
0.5mg/2ml
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภิญโญฟาร์มาซี
5
40
1020104
Digoxin 60 ml (LANOXIN )
elx
50 mcg/ml
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1
41
1020201
Amiloride HCl + HCTZ (HYPERRETIC)
tab
5+50 mg
บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด
500
42
1020202
Furosemide
tab
40 mg
องค์การเภสัชกรรม
500
43
1020203
Furosemide
tab
500 mg
บริษัท โปลิฟาร์ม
100
44
1020204
Furosemide
inj
20 mg/2ml
องค์การเภสัชกรรม
1
45
1020205
Furosemide
inj
250mg/25ml
บริษํท สยามฟาร์มาซูติคอล
1
46
1020206
Hydrochlorothiazide (HCTZ)
tab
25 mg
องค์การเภสัชกรรม
500
47
1020207
Mannitol
inj
20% 250ml
บ.เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่(อำนวยเภสัช) จำกัด
1
48
1020208
Spironolactone (Aldactone 25) FOIL
tab
25 mg
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
100
49
1020301
Adenosine (Adenocor)
inj
6 mg/2 ml
บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จำกัด
6
50
1020302
Amiodarone HCl (Eurythmic)
tab
200 mg
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภิญโญฟาร์มาซี
100
51
1020303
Amiodarone HCl
inj
150mg/3ml
บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จำกัด
6
52
1020304
Lidocaine HCl
inj
1% 50 ml
องค์การเภสัชกรรม
1
53
1020305
Lidocaine HCl
inj
2% 50 ml
องค์การเภสัชกรรม
1
54
1020401
Atenolol ( PRENOLOL )
tab
100 mg
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด
500
55
1020403
Metoprolol tartrate ( MELOL )
tab
100 mg
บริษัท โกลบอลฟาร์ม จำกัด
500
56
1020404
Propranolol HCl
tab
10 mg
องค์การเภสัชกรรม
500
57
1020405
Propranolol HCl
tab
40 mg
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด
1000
59
1020407
Carvedilol
tab
6.25 mg
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด
100
60
1020502
Enalapril (Anapril-5)
tab
5 mg
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด
1000
61
1020503
Enalapril (Anapril-20)
tab
20 mg
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด
1000
62
1020504
Hydralazine HCl (CESOLINE)
tab
25 mg
บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด
500
63
1020505
Hydralazine HCl (Apresoline)
inj
20 mg
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
5
64
1020506
Losartan potassium
tab
50 mg
องค์การเภสัชกรรม
30
65
1020507
Methyldopa (Isomet)
tab
250 mg
บริษัท บี.เอ็ล.เอช.เทร็ดดิ้ง จำกัด
500
66
1020510
Losartan (Loranta)
tab
100 mg
องค์การเภสัชกรรม
300
67
1020511
Sodium nitrite injection
inj
3%10ml
บริษัท ภิญโญ ฟาร์มาซี
1
68
1020512
Sodium thiosulfate
inj
25%/18ml
วิทยาศรม
10
69
1020601
Amlodipine
tab
5 mg
องค์การเภสัชกรรม
100
70
1020602
Glyceryl trinitrate
inj
50mg/10ml
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภิญโญฟาร์มาซี
1
71
1020603
Isosorbide dinitrate (Hart sorb)
tab (SL)
5 mg
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด
100
72
1020604
Isosorbide dinitrate
tab
10 mg
องค์การเภสัชกรรม
500
73
1020605
Verapamil HCl (VERMINE) FOIL
tab
40 mg
บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เคมี จำกัด
100
74
1020606
Nicardipine (Cardepine) (เฉพาะวิสัญญี)
inj
2 mg/2ml
บริษัท อินโดไชน่า
10
75
1020608
Nifedipine (Depin-E Retard)
cap
20 mg
บริษัท ฟาร์มาดิกา จำกัด
100
76
1020609
Sildenafil(ascitrate)
cap
50 mg
องค์การเภสัชกรรม
4
77
1020610
Nicardipine
inj
10 mg/10ml
บริษัท อินโดไชน่า เฮลท์แคร์ จำกัด
10
78
1020611
Sildenafil Citrate(Revatio)
tab
20 mg
บริษัท เมดไลน์ จำกัด
100
79
1020701
Dobutamine HCl (DOBUTEL)
inj
250mg/5ml
บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จก.
1
80
1020702
Dopamine HCl
inj
250mg/10ml
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด
10
81
1020703
Ephedrine HCl
inj
30 mg/ml
กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด
1
82
1020704
Adrenaline
inj
1mg/ml
องค์การเภสัชกรรม
1
83
1020705
Levophed
inj
4 mg/4ml
บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จก.
1
84
1020801
Enoxaparin sodium (CUTENOX)
inj
60u/0.6 ml
บ.แอปคาร์ ฟาร์มาแลป (ประเทศไทย)จำกัด
1
85
1020802
Heparin sodium (Nuparin)
inj
25000u/5ml
DKSH(fk)
1
86
1020803
Warfarin sodium (MAFORAN)
tab
3 mg
บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จำกัด
100
87
1020804
Warfarin sodium (MAFORAN)
tab
5 mg
บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จำกัด
100
88
1020805
Arixtra
inj
2.5 mg/0.5 ml
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1
89
1020806
Warfarin sodium
tab
1 mg
บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จำกัด
100
90
1020901
Aspirin
tab
81 mg
บริษัท โอสถอินเตอร์แลบบอราทอรี่ส์ จำกัด
1000
91
1020902
Aspirin
tab
300 mg
บริษัท พาตาร์แลบ(2517) จำกัด
500
92
1020905
Clopidogrel bisulfate
tab
75 mg
องค์การเภสัชกรรม
100
93
1021001
Actilyse (Alteplase)
inj
50 mg
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1
94
1021002
Streptokinase (Thromboflux)
inj
1.5 mu/vial
บริษัท คอสม่า เมดิคอล จำกัด
1
95
1021101
Tranexamic acid
inj
250mg/5ml
บริษัท อุยเฮง อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ จำกัด
50
96
1021103
Tranexamic acid
cap
250 mg
บริษัท อุยเฮง อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ จำกัด
100
97
1021202
Nicotinic acid
tab
50 mg
บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จำกัด
1000
98
1021203
Simvastatin (ZIMMEX)
tab
10 mg
องค์การเภสัชกรรม
100
99
1021204
Simvastatin
tab
40 mg
องค์การเภสัชกรรม
100
100
1021205
Gemfibrosil (Polyxit- 600)
cap
600 mg
บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เคมี จำกัด
500
101
1021206
Atorvastatin Calcium
tab
40 mg
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
100
102
1021207
Fenofibrate (FEBRATE-300)
cap
300 mg
บริษัท ยูเมด้า จำกัด
100
103
1021208
Fenofibrate
cap
100 mg
บริษัท ยูเมด้า
100
104
1020508
Sodium nitroprusside
inj
50 mg
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภิญโญฟาร์มาซี
180
106
1020511
Sodium nitrite injection
inj
3%10ml
สถานเสาวภา สภากาชาดไทย
0
107
1020512
Sodium thiosulfate
inj
25%/18ml
สถานเสาวภา สภากาชาดไทย
10
108
1030102
Aminophylline
inj
250 mg /10ml
บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จำกัด
50
109
1030104
BERODUAL
mdi
0.2+0.5mg/dose
บริษัท โอลิค (ดิสทริบิวชั่น) จำกัด
1
110
1030105
Procaterol HCl (Meptin)
syr
5 mcg/ml - 60ml
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1
111
1030106
Salbutamol
sol
2.5mg/2.5ml
บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จก.
1
112
1030107
Salbutamol
tab
2 mg
บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด
1000
113
1030108
Salbutamol
syr
2 mg/5ml
องค์การเภสัชกรรม
50
114
1030109
Salbutamol 200 metered
mdi
0.1mg /dose
บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จก.
1
115
1030110
Terbutaline sulfate
tab
2.5 mg
บริษัท พาตาร์แลบ(2517) จำกัด
500
116
1030111
Terbutaline sulfate
inj
0.5mg/ml
องค์การเภสัชกรรม
1
117
1030113
INHALEX FORT(Ipratropium+Fenoteral)
neb
0.5+1.25 mg/4ml
บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จก.
21
118
1030114
Theophylline CR Foil
tab
200 mg
บริษัท ฟาร์มาดิกา จำกัด
100
119
1030201
Budesonide 200 metered
mdi
200 mcg./dose
บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จก.
1
120
1030203
Seretide evohaler
mdi
25/125mcg
บริษัท ฮีลลอน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด
1
121
1030302
Montelukast sodium (Montek)
tab
10 mg
บ. เอสพีเอส เมดิคอล จำกัด
28
122
1030401
Chlorpheniramine maleate
tab
4 mg
บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เคมี จำกัด
1000
123
1030402
Chlorpheniramine maleate
syr
2mg/5ml
องค์การเภสัชกรรม
50
124
1030403
Chlorpheniramine maleate
inj
10mg/ml
องค์การเภสัชกรรม
1
125
1030404
Hydroxyzine HCl
tab
10 mg
องค์การเภสัชกรรม
1000
126
1030405
Hydroxyzine HCl (TARAXIN 50 ml)
syr
10mg/5ml
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด
1
127
1030406
Loratadine
tab
10 mg
องค์การเภสัชกรรม
100
128
1030407
Loratadine
syr
5 mg/5 ml
บ. เอเชี่ยน ฟาร์มาซูติคัล จำกัด
1
129
1030501
Survanta
inj
100mg/4ml
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1
130
1030602
Aromatic ammonia spirit
spi
450 ml
บริษัท พี.ซี. ดรักเซ็นเตอร์ จำกัด
1
131
1030603
Brown Mixture
mix
180 ml
องค์การเภสัชกรรม
20
132
1030604
Dextromethorphan HBr
tab
15 mg
สหแพทย์
1000
133
1030605
Glyceryl guaiacolate
syp
100mg/5ml
องค์การเภสัชกรรม
50
134
1030606
Pseudoephidrine HCl
tab
60 mg
กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด
1000
135
1040101
Clonazepam (PRENARPIL)
tab
0.5 mg
บริษัท ฟาร์มีน่า จำกัด
500
136
1040102
Clonazepam
tab
2 mg
บริษัท โกลบอลฟาร์ม จำกัด
500
137
1040103
Diazepam (ZOPAM 2)
tab
2 mg
บ. เอเชี่ยน ฟาร์มาซูติคัล จำกัด
1,000
138
1040104
Diazepam (ZOPAM 5)
tab
5 mg
องค์การเภสัชกรรม
1000
139
1040105
Diazepam
inj
10mg/2ml
องค์การเภสัชกรรม
1
140
1040106
Dipotassium Clorazepate
cap
5 mg
Polipharm
500
141
1040107
Lorazepam (Tranavan)
tab
0.5 mg
บริษัท โกลบอลฟาร์ม จำกัด
1000
142
1040108
Lorazepam
tab
2 mg
บริษัท โกลบอลฟาร์ม
1000
143
1040201
Carbamazepine
tab
200 mg
บริษัท โกลบอลฟาร์ม จำกัด
500
144
1040202
Chlorpromazine HCl
tab
100 mg
องค์การเภสัชกรรม
500
145
1040203
Chlorpromazine HCl (POGETOL-25)
tab
25 mg
บริษัท โกลบอลฟาร์ม จำกัด
1000
146
1040204
Clozapine (CLOPAZE)
tab
100 mg
บริษัท ฟาร์มีน่า จำกัด
500
147
1040205
Clozapine ( CLOPAZE-25)
tab
25 mg
บริษัท ฟาร์มีน่า จำกัด
500
148
1040206
Fluphenazine decanoate (FENDEC)
inj
25 mg/ml
บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จำกัด
1
149
1040207
Fluphenazine decanoate ( FENDEC )
inj
50 mg/2 ml
บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จำกัด
1
150
1040209
Haloperidol
tab
2 mg
องค์การเภสัชกรรม
1000
151
1040210
Haloperidol
tab
5 mg
องค์การเภสัชกรรม
1000
152
1040211
Haloperidol
inj
5 mg/ml
บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จำกัด
1
153
1040212
Lamotrigine (Lamictal)
tab
100 mg
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
30
154
1040214
Lithium carbonate
cap
300 mg
Pharmaland
500
155
1040215
Perphenazine (PERNAMED)
tab
16 mg
บริษัท เมดิไฟว์ฟาร์ม่า จำกัด
1000
156
1040216
Perphenazine (PERNAMED)
tab
8 mg
บริษัท เมดิไฟว์ฟาร์ม่า จำกัด
1000
157
1040217
Perphenazine
tab
4 mg
บริษัท เมดิไฟว์ฟาร์ม่า จำกัด
1000
158
1040220
Risperidone
tab
1 mg
องค์การเภสัชกรรม
60
159
1040221
Risperidone
tab
2 mg
องค์การเภสัชกรรม
60
160
1040222
Haloperidol (Polyhadon)
sol
2 mg/ml-15 ml
บริษัท โกลบอลฟาร์ม จำกัด
12
161
1040301
Amitryptylline HCl
tab
10 mg
องค์การเภสัชกรรม
500
162
1040302
Amitryptylline HCl
tab
25 mg
องค์การเภสัชกรรม
500
163
1040303
Fluoxitine HCl
tab
20 mg
องค์การเภสัชกรรม
100
164
1040304
Imipramine HCl
tab
25 mg
บริษัท โกลบอลฟาร์ม จำกัด
1000
165
1040305
Mianserin (TOLIMED)
tab
10 mg
บริษัท เมดิไฟว์ฟาร์ม่า จำกัด
500
166
1040306
Mianserin (TOLIMED)
tab
30 mg
บริษัท พีเอ็มแอล
500
167
1040307
Nortriptylline HCl
tab
25 mg
บริษัท โกลบอลฟาร์ม จำกัด
1000
168
1040308
Sertraline HCl
tab
50 mg
องค์การเภสัชกรรม
30
169
1040309
Trazodone HCl ( Trazodel 50) FOIL
tab
50 mg
บริษัท ฟาร์มีน่า จำกัด
500
170
1040401
Ritalin (Methylphenidate)
tab
10 mg
กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด
100
171
1040501
Betahistine
tab
6 mg
บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จำกัด
100
172
1040502
Dimenhydrinate
tab
50 mg
บ. เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด
1000
173
1040503
Dimenhydrinate
inj
50 mg/ml
ห.จ.ก. แอล.บี.เอส. แลบบอเรตอรี่
1
174
1040504
Ondansetron
inj
8 mg/4ml/amp
บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จก.
5
175
1040505
Ondansetron (ONSIA)
cap
8 mg
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด
100
176
1040601
Paracetamol
tab
325 mg
บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด
1000
177
1040603
Paracetamol
syr
120mg/5ml
องค์การเภสัชกรรม
50
178
1040604
Paracetamol
tab
500 mg
องค์การเภสัชกรรม
500
179
1040701
Cafergot
tab
1+100 mg
TO chemical
500
180
1040702
Fentanyl citrate
inj
0.1mg/2ml
กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด
1
181
1040703
Gabapentin (VULTIN)
cap
400 mg
บริษัท เมดไลน์ จำกัด
100
182
1040705
Morphine sulfate MST
tab
10 mg
กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด
1
183
1040706
Morphine sulfate inj
inj
10mg/ml
กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด
1
184
1040707
Pethidine HCl
inj
50mg/ml
กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด
1
185
1040708
Tramadol HCl FOIL
cap
50 mg
บริษัท เยนเนอร์ราลดรั๊กส์ เฮ้าส์ จำกัด
100
186
1040709
Tramadol HCl
inj
100 mg/2 ml
บริษัท ที.พี.ดรัก แลบบอราทอรี่ส์ (1969) จำกัด
50
187
1040711
Morphine sulfate IR
IR tab
10 mg
กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด
100
188
1040712
Morphine sulfate oral solution
bot
10 mg/5ml 60 ml
กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด
1
189
1040713
Fentanyl transdermal
patch
25 mcg/hr
กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด
5
190
1040802
Magnesuim sulfate (Magfifty)
inj
50%-2 ml
บริษัท แอตแลนติก
50
191
1040803
Midazolam hydrochloride (Dormicum)
inj
5mg/ml
กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด
1
192
1040804
Phenobarbital sodium
tab
30 mg
องค์การเภสัชกรรม
1000
193
1040805
Phenobarbital sodium
tab
60 mg
องค์การเภสัชกรรม
1000
194
1040806
Phenytoin (Dilantin Infatab)
tab
50 mg
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
250
195
1040807
Phenytoin (Pepsytoin-100)
cap
100 mg
บริษัท พอนด์เคมีคอล
500
196
1040808
Phenytoin soduim
inj
250mg/5 ml
บริษัทดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จำกัด
1
197
1040809
Sodium valproate
tab
200 mg
บริษัท พีเอ็มแอล ฟาร์มาซูติคอลส์ จำกัด
100
198
1040810
Sodium valproate (DEPAKINE CHRONO)
tab
500 mg
บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จำกัด
30
199
1040811
Sodium valproate 60 ml
syr
200 mg/ml
บริษัท ดีเคเอสเอช
1
200
1040812
Keppra(Levetiracetam)
tab
500 mg
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
60
201
1040813
Sodium valproate (Depakin)
inj
400mg/4 ml
บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จำกัด
1
202
1040814
Phenobarbital sodium (Phenobarbitone)
inj
200 mg/ml
องค์การเภสัชกรรม
10
203
1040815
Keppra(Levetiracetam)
inj
500 mg/5ml
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
10
204
1040901
Baclofen ( LIOBAC )
tab
10 mg
บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จำกัด
200
205
1040902
Botulinum toxin type A
inj
100 unit
หจก. แม็กซิม อินเตอร์คอนติเนนตอล
1
206
1040905
Levodopa+Benserazide (VOPAR)
tab
200+50 mg
บริษัท เมดไลน์ จำกัด
100
207
1040906
Trihexyphenidyl HCl
tab
5 mg
บริษัท เมดดิไฟว์ฟาร์ม่า จำกัด
1000
208
1050101
Amoxicillin trihydrate
cap
250 mg
องค์การเภสัชกรรม
500
209
1050102
Amoxicillin trihydrate
cap
500 mg
องค์การเภสัชกรรม
500
210
1050103
Amoxicillin trihydrate
syr
125mg/5ml
บริษัท ที.แมน ฟาร์มา
50
211
1050104
Augmentin
tab
1 gm
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา
12
212
1050105
Augmentin
syr
228.5mg/5ml
บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จก.
1
213
1050106
Augmentin
inj
1.2 gm
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภิญโญฟาร์มาซี
1
214
1050107
Augmentin
inj
2.2 gm
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด
1
215
1050108
Amoxicillin +clavulonate (Ranclav)
syr
457mg/5ml
บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด
1
216
1050110
Ampicillin sodum
inj
500 mg
บริษัท เยนเนอร์ราลดรั๊กส์ เฮ้าส์ จำกัด
1
217
1050111
Ampicillin sodum
inj
1 gm
บริษัท เยนเนอร์ราลดรั๊กส์ เฮ้าส์ จำกัด
1
218
1050112
Benzatine Penicillin G
inj
1.2 mu
Kaspa
1
219
1050113
P.G.S. (Benzylpenicillin (Penicillin G ))
inj
1 mu
บริษัท เยนเนอร์ราลดรั๊กส์ เฮ้าส์ จำกัด
1
220
1050114
P.G.S. (Benzylpenicillin (Penicillin G ))
inj
5 mu
บริษัท เยนเนอร์ราลดรั๊กส์ เฮ้าส์ จำกัด
1
221
1050115
Cloxacillin sodium
inj
1 gm
บริษัท เยนเนอร์ราลดรั๊กส์ เฮ้าส์ จำกัด
1
222
1050116
Dicloxacillin sodium
cap
250 mg
องค์การเภสัชกรรม
500
223
1050117
Dicloxacillin sodium
cap
500 mg
องค์การเภสัชกรรม
500
224
1050118
Dicloxacillin sodium (Dicloxhim)
syr
62.5mg/5ml
ห้างหุ้นส่วนสามัญ พรีเมด ฟาร์มา
1
225
1050120
Penicillin V
tab
250 mg
บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด
1000
226
1050121
Penicillin V
syr
125mg/5ml
บริษัท เยนเนอร์ราลดรั๊กส์ เฮ้าส์ จำกัด
1
227
1050122
Piperacillin Na+Tazobactam Na (ASTAZ-P)
inj
4.5 gm
บริษัท เอฟ.ซี.พี. จำกัด
1
228
1050123
Cefazolin sodium
inj
1 gm
บริษัท ยูโทเปี่ยน
1
229
1050124
Cefixime (Cefspan)
syr
100mg/5ml
บริษัท คอสม่า เทรดดิ้ง จำกัด
1
230
1050125
Cefotaxime sodioum ( CLARAXIM )
inj
1 gm
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด
1
231
1050126
Cefoxitin sodium
inj
1 gm
บริษัท บี.เอ็ล.เอช.เทร็ดดิ้ง จำกัด
1
232
1050127
Sulcef (Cefperazone+Sulbactam)
inj
500+500mg
บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล (ประเทศไทย) จำกัด
1
233
1050128
Ceftazidime (Zedim)
inj
1 gm
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1
234
1050129
Ceftriaxone sodium (cef-3)
inj
1 gm
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา
100
235
1050130
Cefuroxime axetil(CEFUROX-250)
tab
250 mg
บริษัท บางกอก ดรัก จำกัด
100
236
1050131
Cephalexin ( ULFLEX)
cap
500 mg
บริษัท ยูโทเปี้ยน จำกัด
100
237
1050132
Meropenem (Penem)
inj
1 gm
บริษัท บี.เอ็ล.เอช.เทร็ดดิ้ง จำกัด
1
238
1050133
Meropenem( PENEM M.H. )
inj
500 mg
บริษัท บี.เอ็ล.เอช.เทร็ดดิ้ง จำกัด
1
239
1050134
Doxycycline HCl
cap
100 mg
บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จำกัด
500
240
1050137
Gentamicin sulfate
inj
80mg/2ml
บริษัท ยูโทเปี้ยน จำกัด
1
241
1050138
Amikacin sulfate
inj
500mg/2ml
องค์การเภสัชกรรม
1
242
1050139
Erythromycin 60 ml
syr
125mg/5ml
บริษัท ที.แมน ฟาร์มา
1
243
1050140
Roxithromycin
tab
150 mg
Polipharm
500
244
1050141
Clarithromycin
cap
500 mg
องค์การเภสัชกรรม
70
245
1050142
Norfloxacin
tab
100 mg
บริษัท โกลบอลฟาร์ม จำกัด
500
246
1050143
Norfloxacin
tab
400 mg
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด
100
247
1050144
Ofloxacin (Seracin 200)
tab
200 mg
บริษัท ยูนีซัน
100
248
1050145
Ciprofloxacin (CIFLOXIN)
tab
500 mg
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด
100
249
1050146
Ciprofloxacin lactate
inj
200 mg/vial
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
1
250
1050147
Levofloxacin hemihydrate
inj
750 mg
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด
1
251
1050148
Levofloxacin hemihydrate
tab
500 mg
องค์การเภสัชกรรม
100
252
1050150
Metronidazole ( METRIZOLE-400 )
tab
400 mg
บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จำกัด
500
253
1050151
Metronidazole
inj
500 mg/vial
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภิญโญฟาร์มาซี
1
254
1050152
Clindamycin
cap
300 mg
องค์การเภสัชกรรม
100
255
1050153
Clindamycin (CLINDAVID)
inj
600mg/4ml
บริษัท พรอส ฟาร์มา จำกัด
5
256
1050156
Vancomycin HCl ( Vancin-S )
inj
1000 mg
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด
1
257
1050157
COTRIMOXAZOLE
tab
400+80 mg
บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด
500
258
1050158
Cotrimoxazole
sus
200+40mg/5ml
บริษัท ที.แมน ฟาร์มา
1
259
1050159
Cotrimoxazole
inj
400+80 mg
บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จำกัด
1
260
1050160
Ethambutol HCl
tab
400 mg
องค์การเภสัชกรรม(สปสช.+TB)
500
261
1050161
Ethambutol HCl
tab
500 mg
องค์การเภสัชกรรม(สปสช.+TB)
500
262
1050162
Isoniazid
tab
100 mg
องค์การเภสัชกรรม(สปสช.+TB)
500
263
1050163
Pyrazinamide
cap
500 mg
องค์การเภสัชกรรม(สปสช.+TB)
500
264
1050164
Rifampicin
cap
300 mg
องค์การเภสัชกรรม(สปสช.+TB)
100
265
1050165
Rifampicin
cap
450 mg
องค์การเภสัชกรรม(สปสช.+TB)
100
266
1050166
Streptomycin sulfate
inj
1gm
บริษัท เยนเนอร์ราลดรั๊กส์ เฮ้าส์ จำกัด
1
267
1050167
Rimstar
tab
75+150+400+275
องค์การเภสัชกรรม
30
268
1050168
Clofazimine
tab
50 mg
ห.ส.น. โรงงานเภสัชกรรมพอนด์เคมีคอล ประเทศไทย
100
269
1050169
Dapsone (Dopsan)
tab
100 mg
ห.ส.น. โรงงานเภสัชกรรมพอนด์เคมีคอล ประเทศไทย
100
270
1050170
Amoxicillin dry syr
syr
250 mg/5 ml
บ. ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด
1
271
1050171
Tuberculin PPD
inj
1.5 ml
สถานเสาวภา สภากาชาดไทย
1
272
1050172
Colistin
inj
150 mg/vial
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด
1
273
1050175
Cefixime (Sixime)
cap
100mg
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด
100
274
1050176
AMBACITAM
inj
1+0.5 gm
Kaspa
1
275
1050177
Ertapenem (INVANZ)
inj
1 g/vial
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1
276
1050193
Ethionamide (ETON-250)
tap
250 mg
บริษัท โปรทาสค์ จำกัด
100
277
1050194
Cycloserine
cap
250 mg
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
100
278
1050201
Amphotericin B (Anfotericina)
inj
50 mg/vial
บริษัท คอสม่า เทรดดิ้ง จำกัด
1
279
1050202
Fluconazole
cap
200 mg
องค์การเภสัชกรรม
50
280
1050204
Griseofulvin
tab
500 mg
บริษัท เยนเนอร์ราลดรั๊กส์ เฮ้าส์ จำกัด
100
281
1050205
Itraconazole ( I TRACON)
cap
100 mg
บริษัท เมดไลน์ จำกัด
100
282
1050206
Ketoconazole
tab
200 mg
บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด
250
283
1050208
Ivermectin (Vermectin)
tab
6 mg
บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จำกัด
12
284
1050300
Acyclovir sodium
inj
500 mg
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด
1
285
1050301
Acyclovir
tab
400 mg
บริษัท เยนเนอร์ราลดรั๊กส์ เฮ้าส์ จำกัด
25
286
1050302
Acyclovir sodium
inj
250 mg
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1
287
1050303
Atazanavir sulfate
tab
300 mg
องค์การเภสัชกรรม(ประกันสังคม+ARV)
30
288
1050304
Didanosine
tab
200 mg
องค์การเภสัชกรรม(ประกันสังคม+ARV)
30
289
1050305
Didanosine
tab
125 mg
องค์การเภสัชกรรม(สปสช.+ARV)
30
290
1050307
Efavirenz
tab
600 mg
องค์การเภสัชกรรม(สปสช.+ARV)
30
291
1050311
Lamivudine (3TC)
tab
150 mg
องค์การเภสัชกรรม(ประกันสังคม+ARV)
60
292
1050312
Lamivudine (3TC)
syr
10mg/ml
องค์การเภสัชกรรม(สปสช.+ARV)
1
293
1050314
Kaletra (Lopinavir + Ritronavir)
cap
200+50 mg
องค์การเภสัชกรรม(ประกันสังคม+ARV)
120
294
1050316
Nevirapine (NERAVIR)
tab
200 mg
องค์การเภสัชกรรม(ประกันสังคม+ARV)
60
295
1050317
Nevirapine mesilate
syr
10mg/ml
องค์การเภสัชกรรม(สปสช.+ARV)
1
296
1050318
Ritronavir (NORVIR)
cap
100 mg
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
30
297
1050320
Stavudine (d4T)
syr
5 mg/ml
องค์การเภสัชกรรม
1
298
1050321
Tenofovir disoproxil fumarate 300 mg
tab
-
องค์การเภสัชกรรม(ประกันสังคม+ARV)
30
299
1050322
Zidovudine (AZT) 300 mg
cap
-
องค์การเภสัชกรรม(สปสช.+ARV)
100
300
1050324
Zidovudine (AZT) 10 mg/ml
syr
-
องค์การเภสัชกรรม
1
301
1050325
GPO-VIR-Z 250 (AZT250 mg+3TC150mg+NVP200 mg)
tab
-
องค์การเภสัชกรรม(ประกันสังคม+ARV)
60
302
1050326
Oseltamivir 30 mg
cap
30 mg
องค์การเภสัชกรรม
10
303
1050327
Oseltamivir 75 mg
cap
75 mg
องค์การเภสัชกรรม
250
304
1050401
Chloroquine phosphate
tab
250 mg
องค์การเภสัชกรรม
1000
305
1050402
Primaquine phosphate 15 mg
tab
15 mg
องค์การเภสัชกรรม
250
306
1050501
Albendazole
tab
200 mg
บริษัท โปลิฟาร์ม
100
307
1050502
Diethylcarbamazine citrate (FILADEC)
tab
300 mg
หจก.เกอร์เทค อินเตอร์เนชั่นแนล
100
308
1050503
Mebendazole
sus
20mg/ml
บริษัท เยนเนอร์ราลดรั๊กส์ เฮ้าส์ จำกัด
1
309
1050601
Chlorhexidine gluconate solution
sol
4%w/v 5 litrs
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เจ. (เบญจโอสถ)
1
310
1050603
Denatured Ethyl Alcohol
sol
95% 450ml
บริษัท เฟอร์โน่ จำกัด
12
311
1050604
Ethyl alcohol
sol
70%-60 ml
องค์การเภสัชกรรม
1
312
1050605
Ethyl alcohol (RUBBING)1ลัง=16
sol
70%-450 ml
องค์การเภสัชกรรม
1
313
1050606
Gentian violet
sol
30 ml
บริษัท วิทยาศรม จำกัด
12
314
1050607
Hydrogen peroxide
sol
6%-450ml
องค์การเภสัชกรรม
1
315
1050608
Povidone iodine
sol
10% -450ml
บริษัท นิวไลฟ์ ฟาร์ม่า จำกัด
1
316
1050609
Povidone iodine scrub
scr
7.5%-500ml
บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว จำกัด
1
317
1050610
Povidone iodine
sol
10%-30ml
องค์การเภสัชกรรม
12
318
1050611
Formalin neutral buffer
sol
10%-1000 ml
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ แอนด์ ที โปรวิชั่น
1
319
1050612
Povidone iodine15 ml(ยาน้ำท่วม)
sol
15 ml
สสจ.ปัตตานี
12
320
1055167
Para-aminosalisalic acid
tab
1000 mg
องค์การเภสัชกรรม(สปสช.+TB)
1000
321
1055168
Kanamycin
inj
1gm
องค์การเภสัชกรรม(สปสช.+TB)
1
322
1055169
Rifampicin 150 mg+Isoniazid 100 mg
CAP
150mg+100mg
องค์การเภสัชกรรม(สปสช.+TB)
100
323
1055327
Stavudine (d4T)
cap
20 mg
ยอดยกมาจากสนับสนุน สปสช.
60
324
1055329
Lamivudine (3TC)
tab
300 mg
องค์การเภสัชกรรม(สปสช.+ARV)
30
325
1055330
ALUVIA (Lopinavir+Ritronavir)-NAPHA
tab
100+25mg
โครงการ NAPHA EXTENSION
60
326
1055332
STOCRIN (Efavirenz)-NAPHA
tab
600mg
โครงการ NAPHA EXTENSION
30
327
1055333
RICOVIR (Tenofovir disoproxil)-NAPHA
tab
300mg
โครงการ NAPHA EXTENSION
30
328
1055334
AVOLAM (Lamivudine)-NAPHA
tab
150mg
โครงการ NAPHA EXTENSION
60
329
1055335
Zidovudine-NAPHA
tab
100mg
โครงการ NAPHA EXTENSION
100
330
1055336
GPO-A-FLU 45 (Oseltamivir phosphate)
cap
45 mg
องค์การเภสัชกรรม
10
331
1055339
Efavirenz
tab
50 mg
องค์การเภสัชกรรม(สปสช.+ARV)
30
332
1055340
Darunavir(Prezista)
tab
300 mg
องค์การเภสัชกรรม(สปสช.+ARV)
120
333
1055350
Darunavir(Prezista)
tab
600 mg
องค์การเภสัชกรรม(สปสช.+ARV)
60
334
1060101
MIXTARD 30 HM (70/30)
inj
100iu/ml-10ml
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1
335
1060102
Isophane insulin ( INSULATARD )
inj
100iu/ml-10ml
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1
336
1060103
ACTRAPID HM
inj
100iu/ml-10ml
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1
337
1060104
MIXTARD 30 PENFILL (70/30)
pen
300 iu/3ml
ซิลลิค ฟาร์มา
5
338
1060105
Isophane Insulin
pen
300 iu/3ml
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1
339
1060106
ACTRAPID HM
pen
300 iu/3ml
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
5
340
1060108
Glipizide
tab
5 mg
บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เคมี จำกัด
500
341
1060109
Metformin HCl
tab
500 mg
องค์การเภสัชกรรม
500
342
1060110
Pioglitazone hydrochloride
tab
30 mg
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด
500
343
1060111
Insulin glagine (LANTUS)-ยกเลิกผลิต
pen
300 IU/3 ml
บ.เบตเตอร์ เมดิคอล แคร์ จำกัด
5
344
1060201
L-thyroxine sodium (THYROSIT)
tab
0.1 mg
บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จำกัด
500
345
1060202
Propylthiouracil
tab
50 mg
บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จำกัด
500
346
1060203
Methimazole ( TIMAZOLE)
tab
5 mg
บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จำกัด
500
347
1060302
Dexamethasone
inj
4 mg/ml
ห.จ.ก. แอล.บี.เอส. แลบบอเรตอรี่
1
348
1060303
Hydrocortisone Sod.succinate
inj
100mg
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภิญโญฟาร์มาซี
1
349
1060304
Prednisolone
tab
5 mg
บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด
1000
350
1060305
Methylprednisolone (Solu-Medrol)
inj
500 mg
บ.แอลเอฟ เอเชีย(ประเทศไทย)
1
351
1060306
Triamcinolone (Kanolone)
inj
10mg/ml
ห.จ.ก. แอล.บี.เอส. แลบบอเรตอรี่
1
352
1060401
Medroxyprogesterone acetate (Provera)
tab
5 mg
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
100
353
1060402
Norethisterone ( PINRONE )
tab
5 mg
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภิญโญฟาร์มาซี
100
354
1060403
Estradiol valerate (Progynova SCT 3*28's)
tab
1 mg
บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จำกัด
1
355
1060404
Proluton depot
inj
250 mg/ml
บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จำกัด
20
356
1060501
Desmopressin acetate (Minirin)
spr
0.1mg/ml_2.5ml
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1
357
1060601
Calcitonin-salmon (Calco)
inj
50 iu/ml
บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จก.
5
358
1060701
Bromocriptine (Bromergon)
tab
2.5 mg
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
30
359
1060702
Leuprorelin acetate (Enantone)
inj
3.75 mg
บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จำกัด
1
360
1070101
Methylergometrine maleate (EXPOGIN)
inj
0.2mg/ml
ห.จ.ก. แอล.บี.เอส. แลบบอเรตอรี่
50
361
1070102
Oxytocin
inj
10 unit/ml
ห.จ.ก. แอล.บี.เอส. แลบบอเรตอรี่
50
362
1070103
Nalador (Sulprostone)
inj
500 mcg
บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จำกัด
3
363
1070104
Prostin VR (Alprostadil)
inj
0.5 mg/ml
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1
364
1070201
Clotrimazole (KENET-100)
vag
100 mg
บริษัท พาตาร์แลบ(2517) จำกัด
6
365
1070202
Nystatin
vag
1 แสน unit
บริษัท ที.แมน ฟาร์มา
100
366
1070301
R-den(EE+Levonorgestrel) 50*28
tab
-
บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จำกัด
1
367
1070302
DMPA (Medroxyprogesterone acetate)
inj
150 mg/3 ml
บริษัท ยูเมด้า จำกัด
10
368
1070303
Etonogestrel (Implanon Implant68Mg) ยาฝังคุมกำเนิด
ฝัง
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1
369
1070401
Alfuzosin HCl (Xatral)
tab
10 mg
บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จำกัด
30
370
1070402
Doxazosin mesilate (CARDOXA)
tab
2 mg
บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จำกัด
100
371
1070403
Doxazosin mesilate (CARDOXA)
tab
4 mg
บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จำกัด
100
372
1070404
Finasteride ( HARIFIN-5 )
tab
5 mg
องค์การเภสัชกรรม
30
373
1070405
Oxybutynin HCl (Diutropan)
tab
5 mg
บริษัท นูฟาร์ม่า แอนด์ เฮลท์แคร์ จำกัด
100
374
1080101
Cyclophosphamide (Endoxan)
tab
50 mg
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภิญโญฟาร์มาซี
50
375
1080102
Cyclophosphamide (Endoxan)
inj
500 mg
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1
376
1080103
Alkeran (Melphalan)
tab
2 mg
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
25
377
1080104
Dactinomycin
inj
0.5mg
องค์การเภสัชกรรม
1
378
1080105
Doxorubicin HCl (ADRIM)
inj
50 mg
บริษัท เมดิก้าแคร์ จำกัด
1
379
1080107
Fluorouracil (FLURACIL)
inj
500 mg/10 ml
เมดิก้าแคร์
1
380
1080108
Methotrexate sodium (Biotrexate)
tab
2.5 mg
บริษัท เคนยากุ(ประเทศไทย)จำกัด
100
381
1080109
Methotrexate sodium
inj
50mg/2ml
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภิญโญฟาร์มาซี
1
382
1080111
Xeloda(Capecitabine)
tab
500 mg
บริษัท อัลลายแอนซ์ ฟาร์มา จำกัด
120
383
1080114
Hydroxycarbamide (Hydrea)
cap
500 mg
บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จำกัด
100
384
1080115
Paclitaxel
inj
300 mg
บริษัท เมดิก้าแคร์ จำกัด
1
385
1080117
Mitomycin C -2
inj
2 mg/amp
บ.แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จำกัด
1
386
1080119
Ufur (Tegafur plus uracil)
cap
100+224 mg
บริษัท อเมริกัน ไต้หวัน ไบโอฟาร์ม จำกัด
70
387
1080121
Oxaliplatin (Oxitan)
inj
100mg/20ml
บริษัท เมดิก้าแคร์ จำกัด
1
388
1080201
bacillus Calmette-Guerin (BCG medac)
inj
200million unit
บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว จำกัด
1
389
1080202
IMMUNOGLOBULIN(IVIG)
inj
องค์การเภสัชกรรม(สปสช.)
1
390
1080301
Tamoxifen citrate (TAMODEX) FOIL
tab
20 mg
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภิญโญฟาร์มาซี
100
391
1080303
Letrozole
tab
2.5 mg
องค์การเภสัชกรรม(สปสช.)
30
392
1080304
Flutamide (Flutan)
tab
250 mg
บ. เอฟ.ซี.พี.จำกัด
100
393
1090101
Folic acid
tab
5 mg
บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จำกัด
500
394
1090102
Deferoxamine mesilate
inj
500 mg
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
10
395
1090103
Iron sucrose (ENCIFER)
inj
100 mg/5 ml
บริษัท อัลลายแอนซ์ ฟาร์มา จำกัด
5
396
1090104
GPO-L-ONE (Deferriprone)
tab
500 mcg
องค์การเภสัชกรรม
100
397
1090105
Epoetin alfa (Epokine)
inj
4000 u
บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด
1
398
1090106
Epoetin alfa (EPREX)
inj
3000 u
บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จำกัด
1
399
1090107
Filgrastim (Neukine)
inj
300 mcg
บริษัท คอสม่า เทรดดิ้ง จำกัด
1
400
1090108
Epoetin Alfa (Hypercrit)
inj
4000 u
บริษัท คอสม่า เทรดดิ้ง จำกัด
1
401
1090110
HEMAX (Epoetin alfa)
inj
4000 u
บริษัท คอสม่า เมดิคอล จำกัด
1
402
1090202
D-5-W
inj
500ml
บ.เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่(อำนวยเภสัช) จำกัด
1
403
1090203
D-5-W
inj
1000ml
บ.เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่(อำนวยเภสัช) จำกัด
1
404
1090204
D-5-W
inj
100ml
บ.เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่(อำนวยเภสัช) จำกัด
1
405
1090205
D-10-W
inj
500 ml
บริษัท บางกอก เฮลธ์ ซัพพลาย จำกัด
1
406
1090206
D-10-W
inj
1000 ml
บริษัท บางกอก เฮลธ์ ซัพพลาย จำกัด
1
407
1090207
Glucose
inj
50%- 50 ml
บ.เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่(อำนวยเภสัช) จำกัด
1
408
1090208
D-5-S
inj
500 ml
บ.เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่(อำนวยเภสัช) จำกัด
1
409
1090209
D-5-S
inj
1000 ml
บ.เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่(อำนวยเภสัช) จำกัด
1
410
1090211
D-5-S/2
inj
1000 ml
เอ.เอ็น.บี ลาบอราตอรี
1
411
1090212
D-5-S/3
inj
500 ml
บ.เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่(อำนวยเภสัช) จำกัด
1
412
1090213
D-5-S/3
inj
1000 ml
บ.เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่(อำนวยเภสัช) จำกัด
1
413
1090214
D-5-S/4
inj
500 ml
บ.เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่(อำนวยเภสัช) จำกัด
1
414
1090215
D-5-S/5
inj
500 ml
บ.เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่(อำนวยเภสัช) จำกัด
1
415
1090216
D-10-S
inj
1000 ml
บ.เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่(อำนวยเภสัช) จำกัด
1
416
1090217
D-10-S/2
inj
1000 ml
บ.เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่(อำนวยเภสัช) จำกัด
1
417
1090219
Potassium chloride
inj
20 meq/10ml
บริษัท ฟาร์ม่า อินโนวา จำกัด
50
418
1090220
Sodium bicarbonate (soda mint)
tab
300 mg
ห้างหุ้นส่วนสามัญ พรีเมด ฟาร์มา
1000
419
1090221
Sodium bicarbonate 7.5 %
inj
3.75g/ 50 ml (50 ml)
บริษัท แอตแลนติก
1
421
1090223
NSS
inj
1000 ml
บ.เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่(อำนวยเภสัช) จำกัด
1
422
1090224
1/2 NSS(0.45%)
inj
1000 ml
บริษัท บางกอก เฮลธ์ ซัพพลาย จำกัด
1
423
1090225
NSS
inj
5 ml
บริษัท ฟาร์ม่า อินโนวา จำกัด
100
424
1090226
NSS
inj
100 ml
ฟาร์มาอินโนว่า
1
425
1090228
NSS irrigate
sol
1000 ml
บ.เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่(อำนวยเภสัช) จำกัด
1
426
1090229
Ringer Lactate solution(RLS)
inj
1000 ml
บ.เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่(อำนวยเภสัช) จำกัด
1
427
1090231
Sterile distilled water (ขวดเกลียว)
sol
1000 ml
บ.เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่(อำนวยเภสัช) จำกัด
1
428
1090232
Water for injection
inj
100 ml
บริษัท ฟาร์ม่า อินโนวา จำกัด
1
429
1090233
Water for injection
inj
10 ml
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภิญโญฟาร์มาซี
50
430
1090234
Calcium polystyrene sulfonate (Kalimate)
pwd
5 gm
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
100
431
1090236
Sodium chloride
tab
300 mg
บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด
250
432
1090238
NSS
inj
500 ml
บ.เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่(อำนวยเภสัช) จำกัด
1
433
1090239
D-5-W
inj
250ml
บ.เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่(อำนวยเภสัช) จำกัด
1
434
1090240
Sterile water for injection(TPN)
sol
1000 ml
บริษัท เอเอ็นบี
1
435
1090301
Mecobalamin
tab
500 mcg
Kaspa
30
436
1090302
Multivitamin
syr
60 ml
บริษัท โอสถอินเตอร์แลบบอราทอรี่ส์ จำกัด
1
437
1090303
Multivitamin drop
sus
15 ml
บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว จำกัด
12
438
1090304
Multivitamin
tab
> 9 ชนิด
องค์การเภสัชกรรม
1000
439
1090305
Vitamin A
cap
25000 unit
บริษัท พาตาร์แลบ(2517) จำกัด
100
440
1090306
Vitamin B1
inj
100 mg
บ.เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่(อำนวยเภสัช) จำกัด
1
441
1090307
Pyridoxine HCl
tab
50 mg
บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จำกัด
1000
442
1090308
Vitamin B complex
tab
องค์การเภสัชกรรม
1000
443
1090309
Vitamin C (Ascorbic acid)
tab
100 mg
บริษัท พาตาร์แลบ(2517) จำกัด
1000
444
1090310
Vitmin K1
inj
1 mg/ml
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภิญโญฟาร์มาซี
10
445
1090311
Vitmin K10
inj
10mg/ml
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภิญโญฟาร์มาซี
10
446
1090313
Vitamin B co
inj
บริษัท เยนเนอร์ราลดรั๊กส์ เฮ้าส์ จำกัด
1
447
1090314
Vitamin E drop
sus
50 iu/ml-15 ml
บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จก.
1
448
1090401
Amino acid solution (Aminoven Infant)
inj
10%-100ml
บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จำกัด
1
449
1090405
OMVI
inj
4 ml
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1
450
1090407
Trace Element Solution ,Inj 10 ml (Addamel-N)
inj
10 ml
บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จำกัด
20
451
1090408
CN-Kabiven (ชมพู)
inj
1000Kcal
บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จำกัด
1
452
1090410
Smof Kabiven PI 1448 ml
inj
1000Kcal
บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จำกัด
1
453
1090411
Bfluid
inj
1000 ml
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1
454
1090413
Smof Lipid 20% Emulsion Infusion
inj
250 ml
บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จำกัด
1
455
1090416
D 50 W 1000(partial-filled 500 ml)
inj
500 ml
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1
456
1090418
Smof Kabiven 1477 ml
inj
1600Kcal (central li
บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จำกัด
1
457
1090501
Calcium cabonate
tab
1000 mg
บริษัท พรอส ฟาร์มา จำกัด
500
458
1090502
Ferrous Fumarate (I-RON)
tab
200 mg
บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จำกัด
1000
459
1090504
Potassium Chloride
tab
500 mg
ห.ส.น. โรงงานเภสัชกรรมพอนด์เคมีคอล ประเทศไทย
500
460
1090505
EUROFER-IRON 60 ml
sus
1 g/100 ml
บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
1
461
1090602
Triferdine
tab
150 mg
องค์การเภสัชกรรม
30
462
1090604
Dipotassium Phosphate
inj
20 ml
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
50
463
1099107
Espogen(Erythropoietin alfa)
inj
4000 u
องค์การเภสัชกรรม(สปสช.)
1
464
1100101
Diclofenac
tab
25 mg
บริษัท เอช เค เมดิซีน
1000
465
1100102
Diclofenac (CLONAC)
inj
75mg/3ml
บริษัท สยาม
100
466
1100103
Ibuprofen (CEFEN)
tab
200 mg
บ. เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด
1000
467
1100104
Ibuprofen
tab
400 mg
บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรี่ส์ จำกัด
500
468
1100105
Ibuprofen Susp. (IBUMAN-100)
sus
100mg/5 ml
องค์การเภสัชกรรม
1
469
1100106
Naproxen
tab
250 mg
องค์การเภสัชกรรม
250
470
1100107
Hydroxychloroquine sulfate
tab
200 mg
บริษัท เอสเอสพี เมดิคอล
100
471
1100108
Sulfasalazine (Salazine)
tab
500 mg
บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จำกัด
100
472
1100109
Allopurinol
tab
100 mg
องค์การเภสัชกรรม
500
473
1100110
Colchicine (KOJI)
tab
0.6 mg
บริษัท พาตาร์แลบ(2517) จำกัด
100
474
1100201
Pyridostigmine bromide
tab
60 mg
บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จำกัด
150
475
1100204
Tizanidine HCl (TIDAR)
tab
4 mg
บ. เอสพีเอส เมดิคอล จำกัด
100
476
1100301
FLANIL (Methyl salicylate)
cre
30 gm
บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด
1
477
1110101
Boric acid (Eye lotion)
sol
3%-150 ml
บ.โรงงานเภสัชกรรมแหลมทองการแพทย์ จก.
1
478
1110102
Chloramphenicol ( Phenicol )
ED
0.5%-10ml
บริษัท สยาม
12
479
1110103
Chloramphenicol EYE Oint
EO
1%-5gm
บริษัท เยนเนอร์ราลดรั๊กส์ เฮ้าส์ จำกัด
12
480
1110104
Poly Oph
ED
5 ml
ห.จ.ก. พี.ดี.แอล
12
481
1110105
Fusidic acid (Fucithalmic)
ED
1%-5gm
บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จำกัด
1
482
1110106
Dexamethasone+Neomycin (Dex-Oph)
EED
0.1%+0.5%-4ml
บริษัท แสงไทยเมดิคอล จำกัด
12
483
1110107
Acyclovir ( Zovirax )
EO
3%-4.5 gm
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1
484
1110201
Antazoline HCl + Tetrahydrozoline HCl (HISTA-OPH)
ED
0.05+0.04% 5 ml
บริษัท ไทยนครพัฒนา
12
485
1110202
Prednislone acetate (Inf Oph)
ED
1%-5ml
บริษัท แสงไทยเมดิคอล จำกัด
12
486
1110203
Disodium Cromoglycate ( VIVIDRIN )
ED
20 mg/ml-10ml
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1
487
1110301
Atropine sulfate (Isopto)
ED
1% - 5ml
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1
488
1110302
Phenylephrine HCl
ED
10%-5ml
บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จก.
1
489
1110303
Tropicamide (Mydriacyl)
ED
1%-15 ML
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1
490
1110401
Acetazolamide
tab
250 mg
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1000
491
1110402
Pilocarpine HCL (Isopto carpine)
ED
2%-15 ml
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1
492
1110403
Timolol maleate (Glauco-Oph)
ED
0.5%-5ml
บริษัท แสงไทยเมดิคอล จำกัด
12
493
1110404
Alphagan-P (Brimonidine tartrate)
ED
0.15%
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
1
494
1110405
Brimonidine tartrate (Alphagan-Oph)
ED
0.2%-5ml
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
1
495
1110406
Brinzolamide (Azopt)
ED
1% -5ml
บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จำกัด
1
496
1110407
Bimatoprost (Lumigan)
ED
0.01%-3 ml
บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จำกัด
1
497
1110501
Tetracaine HCl
ED
0.5%-15ml
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1
498
1110601
OPSIL TEAR
ED
0.3%-10ml
บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จก.
12
499
1110602
Carbomer + sorbitol+cetrimide ( VIDISIC )
gel
10 g
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1
500
1110603
Hypromellose with preservative (Natear)
ED
0.3%-10 ml (1*12)
บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จก.
1
501
1110704
O.S.S (Balance salt) ชนิดขวด
sol
500 ml
องค์การเภสัชกรรม
1
502
1120101
Chloramphenicol Ear drop
ear
1%-10ml
บริษัท แสงไทยเมดิคอล จำกัด
12
503
1120102
Tarivid Otic (Ofloxacin) 0.3%
ear
5ml
บริษัท อุยเฮง อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ จำกัด
10
504
1120203
Fluticasone furoate(Avamys) Nasal
spr
27.5 mcg/dose
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1
505
1120301
Sodium hypochlorite
sol
10% 1gall
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เค.คลีนเนอร์
1
506
1120303
Triamcinolone oral paste
pas
1 gm
บริษัท เกรตเิตอร์ฟาร์มา
25
507
1120304
Glycerine borax
sol
15 cc
บริษัท วิทยาศรม จำกัด
1
508
1130101
Silver Sulfadiazine (SILVERDERM)
cre
25 gm
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด
1
509
1130102
Mupirocin (BANBACT 2 %) Ointment
oin
2%-5 gm
บริษัท ที.แมน ฟาร์มา
1
510
1130103
Clotrimazole
cre
1%-5 gm
บริษัท เกรตเตอร์ฟาร์มา
50
511
1130104
Clotrimazole Cream (FANGO)
cre
1%-15 gm
บริษัท บางกอก ดรัก จำกัด
12
512
1130105
Benzyl benzoate
emu
25%-450 ml
องค์การเภสัชกรรม
1
513
1130106
Permethrin (ครีมเฮซิน-เฮฟ) (หิด)
cre
5% - 30 gm
หจก.ห้างขายยากรุงเทพฯฟามาซี
1
514
1130201
Olive oil (PURE OLIVE OIL)
oil
450 ml
บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว จำกัด
1
515
1130203
Zinc oxide (NAPPY HIPPO)
tub
7.5%w/v 5 gm
บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จำกัด
12
516
1130301
Calamine
lot
60 ml
องค์การเภสัชกรรม
1
517
1130402
Betamethasone dipropionate
cre
0.05%10gm
บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เคมี จำกัด
12
518
1130403
Betamethasone valerate
cre
0.1%-5gm
องค์การเภสัชกรรม
1
519
1130404
Betamethasone valerate
cre
0.1%-15gm
องค์การเภสัชกรรม
1
520
1130405
Triamcinolone acetonide ( T.A.LONE 0.02%)
cre
0.02%-5gm
บริษัท บางกอก ดรัก จำกัด
1
521
1130406
Triamcinolone acetonide
cre
0.1%-5 gm
องค์การเภสัชกรรม
1
522
1130407
Triamcinolone acetonide (KEMZID)
cre
0.1%-15 gm
บริษัท ยูนีซัน จำกัด
1
523
1130408
Triamcinolone acetonide (PALOC)
lot
0.1%-30ml
บริษัท พาตาร์แลบ(2517) จำกัด
12
524
1130409
Clobetasol propionate (CLOBEVATE)
cre
0.05% 5 gm
บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด
1
525
1130410
Clobetasol propionate (Dermovate) Cream
cre
0.05%-100gm
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1
526
1130411
Desoximetasone (Topicort)
cre
0.25%-300gm
บ. เอสพีเอส เมดิคอล จำกัด
12
527
1130412
Betamethasone + Salicylic Acid.(BETOSALIC)
oint
0.1%+3%- 5gm
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด
1
528
1130413
Clobetasol propionate (Dermovate Scalp)
lot
0.05%-30 ml
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1
529
1130414
Clobetasol Propionate (Dermovate)
cre
0.05%15 gm
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1
530
1130502
Meladinine (Methoxsalen)
tab
10 mg
บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
30
531
1130503
Calcipotriol Ointment (Daivonex)
oint
50 mcg/g- 30 gm
บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จำกัด
1
532
1130505
10% Urea cream
cre
35 gm
บริษัท บางกอก ดรัก จำกัด
1
533
1130506
20% Urea cream
cre
35 gm
บริษัท บางกอก ดรัก จำกัด
1
534
1140001
Anti-D immunoglobulin,human
inj
750i.u/ml x 2ml
บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จำกัด
1
535
1140002
Diphtheria antitoxin
inj
10000u/10ml
CN-องค์การเภสัชกรรม(โครงการบริหารยาต้านพิษ)
1
536
1140003
Hepatitis B Vaccine (HB)
inj
1 ml
บริษัท มาสุ จำกัด
1
537
1140004
Equine anti rabies immunoglobulin (ERIG)
inj
1000u/5ml
บริษัท ไบโอจีนีเทค จำกัด
1
538
1140005
Rabies vaccines (TRCS)
inj
0.5 ml
องค์การเภสัชกรรม
1
539
1140008
T.T. ( Tetanus Toxoid )
inj
0.5 ml
บริษัท มาสุ จำกัด
1
540
1140009
HRIG
inj
300 iu/ 2ml
บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด
1
541
1140010
Tetanogam-P
inj
250u/1ml
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1
542
1140011
HBIG (Hepatitis B immunoglobulin,human)
inj
200iu/ml 2 ml
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
1
543
1140012
Diptheria and Tetanus Vaccine
inj
0.5 ml/Amp
บริษัท ไบโอวาลิส จำกัด
1
544
1140101
BCG(Bacillus Calmette-Guerin)
inj
10 dose
องค์การเภสัชกรรม(VACCINE)
1
545
1140102
dT (diphtheria-Tetanus)
inj
10 dose
บริษัท ไบโอวาลิส จำกัด
1
546
1140103
DTP(diphtheria-Tetanus-Pertussis)
inj
10 dose
องค์การเภสัชกรรม(VACCINE)
1
547
1140104
HB(Hepatitis B)
inj
2 dose
องค์การเภสัชกรรม(VACCINE)
1
548
1140105
JE(Japanese encephalitis)
inj
2 dose
องค์การเภสัชกรรม(VACCINE)
1
549
1140106
MMR-1(Measles-Mumps-Rubell)
inj
1 dose
องค์การเภสัชกรรม(VACCINE)
1
550
1140107
OPV(Bivalent Poliomyelitis Vaccine)
inj
20 dose
องค์การเภสัชกรรม(VACCINE)
1
551
1140108
dT-นร.(diphtheria-Tetanus)
inj
10 dose
ยอดยกมาจากสนับสนุน สปสช.
1
552
1140110
BCG นร.(Bacillus Calmette-Guerin)
inj
10 dose
ยอดยกมาจากสนับสนุน สปสช.
1
553
1140111
MR-10นร./รณรงค์(Measles and Rubella Virus)
inj
10 dose
ยอดยกมาจากสนับสนุน สปสช.
1
554
1140112
DTP-HB
inj
10 dose
องค์การเภสัชกรรม(VACCINE)
1
555
1140115
Influenza Vaccine(4dose)
inj
4 dose
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1
556
1140116
Influenza Vaccine(1dose)
inj
0.5ml/dose
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1
557
1150101
Propofol (Fresofol 1% ให้ทางหลอดเลือดดำ)
ste
20 ml
บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จำกัด
1
558
1150102
Thiopental sodium
inj
1gm/vial
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภิญโญฟาร์มาซี
1
559
1150105
Sevoflurane 100%
liq
250 ml
บริษัท อินโดไชน่า เฮลท์แคร์ จำกัด
1
560
1150107
Nimbex
inj
10mg/5ml
DKSH
5
561
1150108
Pavulon (Pancuronium bromide)
inj
4mg/2ml
บริษัท ส.เจริญเภสัชเทรดดิ้ง จำกัด
1
562
1150109
Esmeron (Rocuronium bromide)
inj
50 mg/5ml
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
10
563
1150110
Succinyl (Suxamethonium Chloride)
inj
500mg/10 ml
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภิญโญฟาร์มาซี
1
564
1150112
Atropine sulfate
inj
0.6mg/ml
องค์การเภสัชกรรม
1
565
1150113
Neostigmine methylsulfate (Prostigmine)
inj
12.5 mg/5ml
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1
566
1150200
Xylocaine jellyสีม่วง(ห้องผ่าตัด)
gel
2%-30 gm
บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จำกัด
1
567
1150201
Lidocaine HCl (Xylocaine Viscous)
vis
2%-100ml
บ.แอปคาร์ ฟาร์มาแลป (ประเทศไทย)จำกัด
1
568
1150202
Lidocaine HCl (XYLOCAINE)
spr
10%
บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จำกัด
1
569
1150203
Lidocaine HCl
gel
2%-30 gm
บริษัท บี.เอ็ล.เอช.เทร็ดดิ้ง จำกัด
1
570
1150204
Lidocaine HCl + Epinephrine (Drocanyl-A 1%)
inj
1% (1%-50 ml)
บริษัท บี.เอ็ล.เอช.เทร็ดดิ้ง จำกัด
1
571
1150205
Lidocaine HCl + Adrenaline (Drocanyl-A 2% 50 ml)
inj
2% (1:80000)
บริษัท บี.เอ็ล.เอช.เทร็ดดิ้ง จำกัด
1
573
1150208
Bupivacaine HCl (Marcaine Spinal Heavy)
inj
0.5%-4 ml
บริษัท เจเอสวิสชั่น
5
574
1150209
Medicaine
den
2 %
บริษัท ชูมิต 1967 จำกัด
1
575
1150213
Etomidate lipuro
inj
20 mg/10 ml
บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จำกัด
1
576
1160001
Acetylcysterine (MUCOMIX)
inj
300mg/1.5ml
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภิญโญฟาร์มาซี
1
577
1160002
Antivenom sera (เซรุ่มพิษงูกะปะ)
inj
GPO (โครงการบริหารยาต้านพิษ)
1
578
1160004
Charcoal ,activated
pwd
50 gm
องค์การเภสัชกรรม
1
579
1160006
Naloxone hydrochloride
inj
0.4 mg/ml
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภิญโญฟาร์มาซี
1
580
1160008
Protamine sulfate
inj
50mg/5ml
ซื้อจาก รพ.สงขลานครินทร์
1
581
1160009
Leucovorin calcuim
inj
50 mg/5ml
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1
582
1160010
Calcium gluconate
inj
10%-10 ml
องค์การเภสัชกรรม
1
583
1160012
Calcium folinate
TAB
15 MG
บริษัท อเมริกัน ไต้หวัน ไบโอฟาร์ม จำกัด
100
584
1170101
Utravist
inj
300 mg/50ml
บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จำกัด
1
585
1170103
Ultravist (Iopromide)
inj
300 mg/50ml
บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จำกัด
1
586
1170106
Iopamidol-300
inj
100 ml
บ.อินเตอร์ฟาร์มาแคร์ จำกัด
1
587
2010201
Alginic acid (Algycon)
tab
200 mg
บริษัท อเมริกัน ไต้หวัน ไบโอฟาร์ม จำกัด
84
588
2010202
Drotaverine HCL (Deolin)
tab
40 mg
บริษัท เมดไลน์ จำกัด
1000
589
2010301
Diosmine + Hesperidin (T-OSMIN)
tab
450 mg+50 mg
บริษัท ที.แมน ฟาร์มา
250
590
2010302
Cytotec (Misoprostol)
tab
200 mcg
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
140
591
2010303
Rabeprazole (Pariet)
tab
20 mg
บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จำกัด
280
592
2010304
Mucosta (Rebamipide)
tab
100 mg
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
100
593
2010401
Infloran
cap
250 mg
บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จำกัด
20
594
2010501
Prucalopride succinate (RESOLOR)
tab
2 mg
บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จำกัด
28
595
2010601
CN-Mucillin orange
pwd
100 gm
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด
1
596
2020502
Valsartan
tab
160 mg
บริษัท เมดไลน์ จำกัด
100
597
2020504
Olmesartan Medoxomil
tab
40 mg
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
30
598
2020505
Bisoprolol
tab
2.5 mg
บริษัท เมดไลน์ จำกัด
100
599
2020601
Diltiazem HCl (Herbesser)
inj
10 mg
บริษัท เวลล์เคม ฟาร์มาซูติคอล จำกัด
1
600
2020603
Manidipine (MADIPLOT)
tab
20 mg
บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จำกัด
100
601
2020610
Trimetazidine
tab
35 mg
บริษัท เมดไลน์ จำกัด
100
602
2020803
Dabigatron (PRADAXA)
cap
110 mg
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
30
603
2020901
Pletaal (Cilostazol)
pwd
100 mg
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
140
604
2020903
Cilostazol (Cilosol)
pwd
50 mg
บริษัท เมดไลน์ จำกัด
100
605
2021201
Ezetrol (Ezetimibe)
tab
10 mg
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
30
606
2021203
Pitavastatin (Livalo)
tab
2 mg
บริษัท ไบโอฟาร์ม
100
607
2030101
Spiriva Respimat
SMI
2.5 mcg
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
30
608
2030301
Montelukast (singulair) granule
gra
4 mg/Packet
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
28
609
2030403
Levocetirizine (Xyzal)
tab
5 mg
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
100
610
2030405
Brompheniramine +Phenylephrine (Meditapp)
tab
4+7.5 mg
บริษัท ยูโทเปี้ยน จำกัด
500
611
2030601
CN-Acetylcystein(1*60)
pwd
200 mg/sack
บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จำกัด
1
612
2030602
Bromhexine (MUCOCIN)
tab
8 mg
บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด
1000
613
2030604
Phenylephrine HCL+Brompheniramine HCL(Cotapp Elix)
syr
5 + 2 mg - 60 ml
บริษัท ยูโทเปี้ยน จำกัด
1
614
2040200
Flupentixol+ Melitracen
tab
0.5/10 mg
บริษัท ยูเนี่ยน เมติคอล จำกัด
10
615
2040201
Aripiprazole (Abilify)
tab
10 mg
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
30
616
2040202
Quetiapine fumarate (Neutapin)
tab
200 mg
บริษัท อัลลายแอนซ์ ฟาร์มา จำกัด
30
617
2040203
Quetiapine fumarate (Neutapin)
tab
25 mg
บริษัท อัลลายแอนซ์ ฟาร์มา จำกัด
30
618
2040204
CN-Risperdal Quiclet
tab
1 mg
บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จำกัด
56
619
2040206
Risperidone 1 mg/ml
syr
30 ml
บริษัท ฟาร์มีน่า จำกัด
1
620
2040301
Escitolopram (LEXAPRO)
tab
10 mg
บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว จำกัด
28
621
2040302
Remeron (Mirtazapine)
tab
15 mg
บริษัท พีเอ็มแอล ฟาร์มาซูติคอลส์ จำกัด
30
622
2040303
Venlataxine (Valosine)
tab
75 mg
บริษัท ยูเนี่ยน เมติคอล จำกัด
28
623
2040501
Cinnarizine
tab
25 mg
บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด
500
624
2040502
Flunarizine
cap
5 mg
บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด
500
625
2040701
Pregabalin
cap
75 mg
บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด
56
626
2040901
Pramipexole
tab
0.25 mg
บริษัท เมดไลน์ จำกัด
30
627
2041001
Doneperzil (Aricept)
tab
10 mg
บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จำกัด
28
628
2041002
Galantamine (Reminyl PR)
tab
16 mg
บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จำกัด
28
629
2041003
Exelon patch (Rivastigmine)
pat
18 mg/patch
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
30
630
2041005
Nicotine (Niclomide-2)
gum
2 mg
บริษัท พรอส ฟาร์มา จำกัด
63
631
2041007
Verenicline Tartrate (Champix)
tab
1 mg*28s
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
28
632
2050101
Cefuroxime sodium
inj
750 mg
บริษัท เยนเนอร์ราลดรั๊กส์ เฮ้าส์ จำกัด
1
633
2050102
Cefdinir (Samnir)
sus
125 mg/5ml
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด
1
634
2050103
Cefditoren Pivoxil (Meiact)
tab
100 mg
บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จำกัด
100
635
2050105
Erythromycin
cap
250 mg
บ.แมคโครฟาร์ จำกัด
500
637
2050301
Valaciclovir (Valtrex)
tab
500 mg
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
42
638
2050302
Didanosine (Videx)
cap
250 mg
บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จำกัด
30
639
2050603
Formaldehyde
sol
38%-450 ml
องค์การเภสัชกรรม
1
640
2050604
Hibiscrub (Chlorhexidine gluconate)
sol
4%w/v 5 litrs
บริษัท นิด้า ฟาร์มา อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด
1
641
2050605
Hibitane Obstetric cream(Hexide cream)
cre
1%-200 gm
ห.จ.ก. โรงงานมิลาโน
1
642
2050606
Cidex OPAห้องผ่าตัด(Ortho-phthaladehyde)
sol
0.55%-1gall
บริษัท ฮีลลอน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด
1
643
2050607
Cidexทันตกรรม(Glutaraldehyde)
sol
2%-1gall
บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จำกัด
1
644
2050609
Virkon (Sodiumchloride + Chlorinated)
pwd
50 gm
บริษัท โพส เฮลท์แคร์ จำกัด
1
645
2050610
Oxoferin(Tetrachlorodeca
sol
50 ml
บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จก.
1
646
2060100
Glimepiride (GLAZER)
tab
2 mg
บริษัท ฟามาดิการ์
100
648
2060106
Linaliptin + Metformin (Tragenta Duo)
tab
2.5mg+1000mg
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
60
649
2060107
Empagliflozin (JARDIANCE)
tab
25 mg
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
30
650
2060402
Cyclo-progynova
tab
2+0.5 mg
บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จำกัด
21
651
2060404
Cimicifuga + Triterpine (Remefemin)
tab
/ กล่อง
บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จำกัด
60
652
2060405
Tibolone (Livial)
tab
2.5 mg
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
28
653
2060406
Andriol
cap
40 mg
บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จำกัด
60
654
2060601
Fosamax Plus
tab
70 mg
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
4
655
2060606
Zoledronic acid ( Zometa )
inj
4 mg/5 ml
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1
656
2060607
Alendronic acid (Aldren 70)
tab
70 mg
บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล (ประเทศไทย) จำกัด
4
657
2060608
Pamidronate
inj
30 mg
บริษัท อินโดไชน่า เฮลท์แคร์ จำกัด
1
658
2060702
Danazole (Anagril)
cap
200 mg
บ. เอฟ.ซี.พี.จำกัด
100
659
2060703
Leuprorelin acetate (Eligard)
inj
22.5 mg
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1
660
2070401
Doxazosin (Cardura XL)
cap
4 mg
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
30
661
2070402
Dutasteride (Avodart)
cap
0.5 mg
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
30
662
2070403
Solifenacin succinate (VESICARE)
tab
5 mg
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
30
663
2070404
Tamsulosin HCl (HARNAL OCAS)
tab
0.4 mg
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
30
664
2070405
Bethanechol Cl (Urecholine)
tab
5 mg
บริษัท บี.เอ็ล.เอช.เทร็ดดิ้ง จำกัด
100
665
2070406
Uralyt-U
pwd
280 g
บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จำกัด
1
666
2070407
Potassium citrate+Sod.citrate (Pocitrin)
tab
231.5+195
บริษัท อุยเฮง อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ จำกัด
100
667
2070408
Tolterodine ( Detrusitol SR ) FOIL
cap
4 mg
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
30
668
2070410
Trospium Chloride (Spasmex)
tab
30 mg
บริษัท ยูเนี่ยน เมติคอล จำกัด
30
669
2080104
Doxorubicin HCl(LIPO-DOX)
inj
20mg/10ml
บริษัท อเมริกัน ไต้หวัน ไบโอฟาร์ม จำกัด
1
670
2080301
Arimidex (Anastrozole)
tab
1 mg
บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จำกัด
28
671
2080302
Bicalutamide film coated (Calumid)
tab
50 mg
บ. เอฟ.ซี.พี.จำกัด
30
672
2090201
Acetar
sol
1000 ml
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1
673
2090202
Acetate - 5
sol
1000 ml
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1
674
2090203
Albumin 20 % (Zenalb)
sol
50 ml
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
1
675
2090204
Voluven(Hydroxyethyl starch(Tetrahes)
sol
6% 500 ml
บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จก.
1
676
2090205
Volulyte
sol
6% 500 ml
บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จำกัด
1
677
2090206
Dextran 40 in NSS
inj
500 ml
บริษัท บางกอก เฮลธ์ ซัพพลาย จำกัด
1
678
2090301
Calcitriol (Calcit SG)
cap
0.25 mcg
บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล (ประเทศไทย) จำกัด
100
679
2090304
CN-Vitamin B 1-6-12
tab
บริษัท ยูเมด้า จำกัด
1000
680
2090305
Vitamin E
cap
100 iu
บริษัท พาตาร์แลบ(2517) จำกัด
1
681
2090405
Glucolyte-2
inj
1000 ml
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1
682
2090409
Soluvit-N
inj
10 ml
บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จำกัด
10
683
2090410
Vitalipid N Infant
inj
10 ml
บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จำกัด
10
684
2090502
Kal-Cee (Calcium+Vit D Effervescent)
tab
1000 mg
บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว จำกัด
10
685
2090503
Neomune
bot
400 gm
บริษัท ฟาร์มา ดิสทริบิวเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
1
686
2090504
Pan-enteral
bot
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1
687
2090505
Glycerin+Fructose+Sodium Chloride (Glyceol) 500 ml
inj
100mg+50mg+9mg
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด
1
688
2100101
Celecoxib (Celebrex)
cap
200 mg
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
100
689
2100102
Diclofenac ( Sefnac Gel )
gel
1%-30 gm
องค์การเภสัชกรรม
1
690
2100103
Etoricoxib (Arcoxia)
tab
90 mg
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
30
691
2100104
Loxoprofen sodium
tab
60 mg
บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จำกัด
20
692
2100105
Mefenamic acid
cap
250 mg
Pharmaland
1000
693
2100106
Meloxicam
tab
7.5 mg
บริษัท เมดไลน์ จำกัด
100
694
2100107
CN-Nimesulide
tab
100 mg
บริษัท พรอส ฟาร์มา จำกัด
30
695
2100108
Parecoxib sodium (Dynastat)
inj
40 mg/2ml
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
5
696
2100109
Sulfinpyrazone
tab
100 mg
บริษัท อเมริกัน ไต้หวัน ไบโอฟาร์ม จำกัด
100
697
2100110
Ketolac tromethamine
inj
30 mg/ml
บริษัท อเมริกัน ไต้หวัน ไบโอฟาร์ม จำกัด
1
698
2100201
Eperisone HCL (Myonal)
tab
50 mg
บริษัท ฟาร์มาแลนด์ (1982) จำกัด
100
699
2100202
Orphenadrine
tab
100 mg
บริษัท มาซา แลบ จำกัด
500
700
2100203
Proctase -P
cap
บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จำกัด
500
701
2100204
Tolperisone HCl (Biocalm)
tab
50 mg Foil
บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด
1000
702
2100301
CN-Glucosamine (Coxium)
pwd
1500 mg
บริษัท พรอส ฟาร์มา จำกัด
30
703
2110101
Vigamox (Moxifloxacin)
ED
5 ml
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1
704
2110102
Terramycin (Oxytetracycline + Polymyxin B)
EO
3.5 gm
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
144
705
2110103
Dexamethasone+Tobramycin (Tobradex)
ED
1+3 mg
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1
706
2110401
Brimonidine + Timolol (COMBIGAN 5ml)
ED
2 mg +5 mg/ml
บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จำกัด
1
707
2110402
Latanoprost (Xalatan)
ED
0.005%-2.5ml
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1
708
2110602
Restasis ED (Cyclosporine)
ED
0.05%
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม็กซิม อินเตอร์คอนติเนนตอล
1
709
2110603
Na hyaluronate 0.18%-0.3ml (VISLUBE)
ED
0.18%-0.3ml
บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จำกัด
1
710
2120202
Momethasone furonate (Nasonex 140 dose )
spr
0.05% /dose
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1
711
2120203
Dexpanthenol nasal spray
Nasal spry
10mg/ml 140 puff
บริษัท สตาด้า
1
712
2120301
Difflam lozenge (Benzydamine)
loz
3 mg
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
16
713
2120302
Benzydamine (Difflam solution)
sol
0.15%
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1
714
2130102
Clindamycin (KLINNA)
lot
1%-20 ml
บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จำกัด
1
715
2130103
Myrazole-B
cr
1%+0.1% 5 gm
บริษัท ที.แมน ฟาร์มา
1
716
2130106
Bactigras 15*20 cm
box
10 Pcs/Box
บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จก.
1
717
2130107
Bactigras 10*10 cm.(ห้องผ่าตัด)
box
10 Pcs/Box
บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จก.
1
718
2130108
Permethrin1%w/w(เหา)
cre
20 gm
หจก.ห้างขายยากรุงเทพฯฟามาซี
1
719
2130201
XY-jelly
gel
50 gm
บริษัท บางกอก ดรัก จำกัด
1
720
2130202
Curiosin
gel
15 gm
บ. เอฟ.ซี.พี.จำกัด
1
721
2130401
Tacrolimus (Protopic)
oin
0.1%-10 gm
บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จำกัด
1
722
2130403
Prednicarbate (Dermatop)
cre
0.25%-5gm
บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จำกัด
1
723
2130502
Selenium sulfide(Selsun)
lot
2.5%-60ml
บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด
12
724
2130602
Benzoyl peroxide ( ACNEXYL )
gel
2.5%-5 gm
บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เคมี จำกัด
12
725
2130603
Imiquimod (ALDARA)
cr
5%w/w - 250 mg
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
12
726
2130604
Retin-A
cre
0.025%
บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด
12
727
2130605
Verrumal sol (5-FU+SA+Dimethylsulphoxide)
sol
13 ml/BOX
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1
728
2140002
Pneumovax 23
inj
0.5 ml
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1
729
2140004
Pneumococcal 13-valent conjugate Vaccine
inj
0.5 ml
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1
730
2150101
Glycopyrolate (GLYCO-P)
inj
0.2 mg
บริษัท มาสุ จำกัด
10
731
2150102
Sugammadex
inj
100 mg/ml
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1
732
2150211
Cathejell -จ่ายครั้งละ 25 ชิ้น
gel
12.5 g
บริษัท นูฟาร์ม่า แอนด์ เฮลท์แคร์ จำกัด
1
733
2170101
Iopromide
inj
300 mg/50 ml
บ.อินเตอร์ฟาร์มาแคร์ จำกัด
1
734
2170105
Iohexol (Omniaque 300) 100 ml
inj
300 mg/ml
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1
735
5010010
ยาอมมะแว้ง รสบ๊วย 20x20's
loz
องค์การเภสัชกรรม
1
736
5010020
ยาชงหญ้าหนวดแมว Powder
ชง
2 gm
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี
10
737
5010030
ขมิ้นชัน
cap
FOIL
องค์การเภสัชกรรม
100
738
5010040
สารสกัดฟ้าทลายโจร
cap
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
200
739
5010050
ครีมไพล (PLAIVANA)
cr
30 กรัม
องค์การเภสัชกรรม
1
740
5010060
Capsacin (Capsika-25)
gel
0.025% 15 gm
บริษัท บางกอก ดรัก จำกัด
12
741
5010070
CN-ยาแก้ไอมะแว้ง ตราไอยรา
syr
60 ml
บริษัท ที.แมน ฟาร์มา
1
742
5010080
ครีมพญายอ
CRE
5 gm
บริษัท ที.แมน ฟาร์มา
12
743
5010090
เถาวัลย์เปรียง ตราธงทอง
cap
400 mg
บริษัท ธงทองโอสถ
100
744
5010100
ยาแคปซูลเพชรสังฆาต
CAP
600 mg
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
200
745
5010101
แชมพูกำจัดเหาสมุนไพร หนอนตาหยาก
SOL
40 ML
บ. เอฟ.ซี.พี.จำกัด
1
746
5010104
ยาแคปซูลเบญจกูล ตราธงทอง
CAP
400 mg
บริษัท ธงทองโอสถ
100
747
5010105
ยาบำรุงโลหิต
CAP
500 mg
บริษัท ธงทองโอสถ
100
748
5010106
ยาแคปซูลประสะไพล
CAP
500 mg
บริษัท ธงทองโอสถ
100
749
5010110
ยาแก้ไอมะขามป้อม
mix
60 ml
บริษัท ที.แมน ฟาร์มา
50
750
5010111
ยาเขียวหอม
PWD
25 gm
บริษัท ธงทองโอสถ
1
751
5010112
ยาชงชุมเห็ดเทศ
SAC
10 ซอง
บริษัท ธงทองโอสถ
10
752
5010113
ยาชงรางจืด
SAC
-
บริษัท ธงทองโอสถ
10
753
5010116
CN-ยาหม่องเสลดพังพอน
OIN
50 gm
บริษัท ธงทองโอสถ
1
754
5010119
ขี้ผึ้งไพล
oin
50 gm
บริษัท ธงทองโอสถ
1
755
5010122
ยาแคปซูลธรณีสัณฑะฆาต
CAP
500 mg
บริษัท ธงทองโอสถ
100
756
add001
Carminative
Mix
180 ml
บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด
1
757
add002
Amlodipine
tab
5 mg
บริษัท ฟาร์มาดิกา จำกัด
100
761
add003
17B Estradiol (Oestrogel)
Vag
0.06%/80g
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1
762
add004
20% Chlohexidine digluconate
sol
1 kg
บริษัท พี.ซี. ดรักเซ็นเตอร์ จำกัด
1
763
add005
Acacia
-
450 g
บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว จำกัด
1
764
add006
Acetone 450 ml
sol
450 ml
บริษัท พี.ซี. ดรักเซ็นเตอร์ จำกัด
1
765
add007
Acitretin (Neotigason)
Tab
25 mg
บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด
30
766
add008
Acticoat 10 cm x 20 cm
BOX
-
บ. ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด.
12
767
add009
Acyclovir ( VIRAXY )
Cr
5%-1gm /ซอง
บริษัท เยนเนอร์ราลดรั๊กส์ เฮ้าส์ จำกัด
50
768
add010
Acyclovir (VIRAXY) FOIL
tab
400 mg
บ. เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด
70
769
add011
Alendronate sodium + vit D (FOSAMAX PLUS)
tab
70mg/5,600iu
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
4
770
add012
Amikacin sulfate
inj
500mg/2ml
องค์การเภสัชกรรม
1
771
add013
Amino acid + Electrolyte + B1 (B FLUID)
inj
-
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1
772
add014
Amoxicillin
cap
500 mg
บ.แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จำกัด
500
773
add015
Amoxicillin + Clavulanate
tab
1 g
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
12
774
add016
Amoxicillin + clavulonate
inj
1.2 gm
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภิญโญฟาร์มาซี
1
775
add017
Amoxicillin + clavulonate
inj
2.2 gm
บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด
1
776
add018
Ampicillin+Sulbactam (AMBACITAM)
inj
1.5 g/vial
บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล (ประเทศไทย) จำกัด
1
777
add019
Antazoline HCl + Tetrahydrozoline HCl (HISTA-OPH)
ED
0.05+0.04% 5 ml
บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์จำกัด
12
778
add020
Artesunate
inj
60 mg/ vial
บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จำกัด
1
779
add021
Atorvastatin Calcium
Tab
40 mg
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
100
780
add022
Azithromycin
Cap
250 mg
บริษัท เมดไลน์ จำกัด
60
781
add023
Benzyl Benzoate
emu
25%/60ml
บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด
1
782
add024
Betametasone valeate
pwd
25 gm
บริษัท พี.ซี. ดรักเซ็นเตอร์ จำกัด
1
783
add025
Betamethasone Dipropionate
Cr
0.05% 5gm
บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด
12
784
add026
Betamethasone Dipropionate (Bepronate)
Cr
0.05%-10 gm
องค์การเภสัชกรรม
12
785
add027
CAPD 10 ANDY DISC 1.5%
ถุง
2000 ml
บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ จำกัด
1
786
add028
CAPD 12 ANDY DISC 2.3%
ถุง
2000 ml
บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ จำกัด
1
787
add029
Carbamazepine (Carmapine) FOIL
Tab
200 mg
บริษัท โกลบอลฟาร์ม จำกัด
500
788
add030
Cefazolin sodium (CEFAZOL)
inj
1 gm
บริษัท ที.พี.ดรัก แลบบอราทอรี่ส์ (1969) จำกัด
1
789
add031
Cefoperazone+Sulbactam ( CEFPAR-SB))
inj
500+500mg- Vial
บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล (ประเทศไทย) จำกัด
1
790
add032
Ceftriaxone sodium (cef-3)
inj
1 gm
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภิญโญฟาร์มาซี
1
791
add030
Chlohexidine gluconate (Hexide cream )
bot
1%-200 gm
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานมิลาโน
1
792
add033
Chlorhexidine gluconate (Germa Scrub)
sol
4%w/v 5 litrs
บริษัท นิด้า ฟาร์มา อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด
1
793
add034
Chloroxylenol (Dettol)
sol
4.8%-500ml
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
1
794
add035
Cisatracurium besylate (Nimbex)
inj
10 mg / 5 ml
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5
795
add036
Citric acid
pwd
450 gm
บ. เอกตรงเคมีภัณฑ์ (1985) จำกัด
1
796
add037
Clindamycin (CLINDAVID)
inj
600mg/4ml
บริษัท ยูเมด้า จำกัด
1
797
add038
Clindamycin (CLINDAVID)
inj
600mg/4ml
บริษํท แมคโครฟาร์ จำกัด
1
798
add039
Clindamycin (CLINDAVID)
inj
600mg/4ml
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภิญโญฟาร์มาซี
1
799
add040
Clindamycin
Cap
300 mg
องค์การเภสัชกรรม
100
800
add041
Clomifene Citrate (Ovinum)
tab
50 mg
บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด
10
801
add042
Clotrimazole + Betamethasone (MYRAZOLE-B)
Cr
1%+0.1% 5 gm
บริษัท ที.แมน ฟาร์มา
12
802
add043
Colostomy Bag No.4
set
-
บริษัท พี.ซี. ดรักเซ็นเตอร์ จำกัด
1
803
add044
COTRIMOXAZOLE
Sus
60 ml
บริษัท ที.แมน ฟาร์มา
1
804
add045
COTRIMOXAZOLE
tab
400+80 mg
บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด
500
805
add046
COTRIMOXAZOLE (Sulfamethoxazole+Trimethoprim)
inj
400+80 mg
บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จำกัด
50
806
add046
Cotton Ball 0.35 gm
-
25 ซอง/ถุง
บริษัท เอ็น ที ที มาร์เก็ตติ้ง จก.
1
807
add047
Cream Base
Cr
1 kg
บริษัท พี.ซี. ดรักเซ็นเตอร์ จำกัด
1
808
add048
Cyclosporine (Restasis) ขนาดบรรจุ 30
ED
0.05 %
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
1
809
add049
D-5-N/2
inj
1000 ml
บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่(อำนวยเภสัช) จำกัด
1
810
add050
D-50-W
inj
500
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1
811
add051
Dabigatran (PRADAXA)
Cap
110 mg
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
30
813
add053
Desferrioxamine methane Sulphonate (Desferal)
inj
500 mg
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
10
814
add054
Desloratadine(Aerius)
Syr
2.5mg/5ml
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1
815
add055
Desoximetasone cream 10 gm (TOPOXY)
-
0.25 %
บ. เอสพีเอส เมดิคอล จำกัด
12
816
add056
Dexamethasone
inj
4 mg/1ml
บริษัท ที.พี.ดรัก แลบบอราทอรี่ส์ (1969) จำกัด
50
817
add057
Dexamethasone
tab
0.5 mg
บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จำกัด
1000
819
add059
Dianeal Twin bag PD-4 C 1.5% Dextrose
Sol
2,000 ml
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
6
820
add060
Dianeal Twin bag PD-4 C 1.5% Dextrose
Sol
5,000 ml
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
2
821
add061
NSS
inj
100 ml
บริษัท ฟาร์ม่า อินโนวา จำกัด
1
822
add062
Dipotassium Clorazepate (POLYZEP-5)
Cap
5 mg
บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด
500
823
add063
Dorzolamide(TRUSOPT)
ED
2%-5ml
บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด
1
824
add064
Ephedrine Hcl 100 gm
pwd
100 gm
กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด
1
826
add066
Ergotamine tartrate+Caffeine (TOFAGO)
tab
1+100 mg
บ. ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด
500
827
add067
Erythropoietin alpha(Eposis)
inj
3,000
บริษัท ลีดเดอร์พลัส เมดดิคอล จำกัด
1
828
add068
Erythropoietin alpha(Eposis)
inj
5000 IU
บริษัท ลีดเดอร์พลัส เมดดิคอล จำกัด
1
829
add069
Esmolol(Esbloc)
inj
100mg/10ml
บริษัท มาสุ จำกัด
10
830
add070
Essence cream soda 500 ml
sol
500 ml
บริษัท พี.ซี. ดรักเซ็นเตอร์ จำกัด
1
831
add071
Ethinylestradiol+Levonorgestre 1*28's (R-den)
tab
30+150 mcg /Box
บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์จำกัด
1
832
add052
Ethyl Alcohol
sol
70%-450 ml
องค์การเภสัชกรรม
1
833
add072
Eucalyptus
oil
450 ml
บริษัท พี.ซี. ดรักเซ็นเตอร์ จำกัด
1
834
add073
Fluoxitine HCl
tab
20 mg
บริษัท ฟาร์มีน่า จำกัด
500
835
addj5
ยาจันทน์ลีลาแคปซูล
cap
500 mg
องค์การเภสัชกรรม
30
836
add075
Fondaparinux (Arixtra)
inj
2.5 mg/0.5 ml
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1
837
add074
Fosfomycin soduim ( FOSMICIN )
inj
2 gm
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
1
838
add076
Furosemide
tab
500 mg
บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด
100
839
add077
Glycerine Pure 1 ถัง
sol
25 kg
บริษัท พี.ซี. ดรักเซ็นเตอร์ จำกัด
25
840
add078
Guaifenesin
Syr
100mg/5ml
องค์การเภสัชกรรม
50
841
add079
Hemo-Flow High Flow Permanent
set
14.5 FRx24 CM
บริษัท แนชเชอเริล มีเดีย จก.
1
842
add080
Heparin sodium (Nuparin)
inj
25000u/5ml
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
1
843
add081
Hexapotassiumhexasodium (URALYT-U)
pwd
280 g
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
1
844
add082
Human normal immunoglobulin intravenous (IVIG)
inj
5 g 100 ml
บริษัท ส.เจริญเภสัชเทรดดิ้ง จำกัด
1
845
add083
Hydrocortisone Acetate+Zinc oxide+Benzocaine Suppo
tab
7.5+250+40 mg
บริษัท คอนติเนนเติล-ฟาร์ม
10
846
add084
Hydrocortisone+Cinchocaine (Proctosedyl) Ointment
tub
5+5 mg/g
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
1
847
add085
Hydroxyethyl Starch +Na+Mg (Volulyte)
inj
6 %
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
1
848
add086
Hydroxyprogesterone caproate (Proluton depot)
inj
250 mg/ml
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
20
849
add087
Hydroxypropylmethylcellulose (OPSIL TEAR)
ED
0.3%-10ml
บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด
12
850
add088
Infanrix Hexa vaccine
inj
0.5ml/dose -Box
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1
851
add089
Iopamidol-300
sol
50 ml
บริษัท อินเตอร์ฟาร์มาแคร์ จำกัด
1
852
add090
Iopamiro 370 mgl injection
ขวด
100 ml
บริษัท อินเตอร์ฟาร์มาแคร์ จำกัด
1
853
add091
Iopamiro-370
ขวด
50 ml
บริษัท อินเตอร์ฟาร์มาแคร์ จำกัด
1
854
add092
Ipratropium Br+Fenoterol HBr (AEROBIDOL)
inh
20+50 mcg/dose
บริษัท โอลิค (ดิสทริบิวชั่น) จำกัด
1
855
add093
Ipratropium Br+Fenoterol HBr (AEROBIDOL)
inh
20+50 mcg/dose
บ. ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด.
1
856
add094
Irinotecan (จัดซื้อเฉพาะราย)
inj
100 mg/5 ml
บริษัท เมดิก้าแคร์ จำกัด
1
857
add095
Isophane Insulin
pen
300 iu/3ml
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด
5
858
add096
Isophane insulin (Insulatard Penfill )
pen
300 iu/3ml
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด (NOVO Nordisk Pharma)
5
859
add097
Isopropyl Alcohol
sol
2.5 lit
บ. เอกตรงเคมีภัณฑ์ (1985) จำกัด
1
860
add098
Isosorbide dinitrate
tab
10 mg
องค์การเภสัชกรรม
500
861
add099
Isotretinoin ( A-Tinic )
-
0.025% - 5 gm
บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด
1
862
add100
Ketamine HCl
inj
50 mg/ml
กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด
1
863
add101
Ketorolac Tromethamine
inj
30 mg/1ml
บริษัท อเมริกัน ไต้หวัน ไบโอฟาร์ม จำกัด
1
864
add102
Lanthanum carbonate
tab
500 mg
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
100
865
addj1
ยาหอมนวโกฐ
Tab
200 mg
บริษัท ธงทองโอสถ
100
866
add103
Lidocaine HCL (Xylocaine Jelly)
gel
2% - 30 g
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
1
867
add104
Lidocaine+Chlorhexidine (Cathejell c lidocaine)
gel
12.5 g
บริษัท นูฟาร์ม่า แอนด์ เฮลท์แคร์ จำกัด
1
868
addj2
ยาหอมเทพจิตรตราธงทอง 20 ซอง ซองละ 20 เม็ด
tab
200 mg
บริษัท ธงทองโอสถ
1
869
2060105
Linagliptin (TRAJENTA)
tab
5 mg
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
30
870
add105
Lincomycin HCl (LINCON)
inj
600 mg/2ml
บริษัท ที.พี.ดรัก แลบบอราทอรี่ส์ (1969) จำกัด
1
871
addj3
ยาหอมทิพยโอสถ
pwd
50 gm
บริษัท ธงทองโอสถ
1
872
add106
Lithium Carbonate
cap
300 mg
บริษัท ฟาร์มาแลนด์ (1982) จำกัด
500
873
add107
LITTLE ONE FLEX. 32 MM
-
10 pcd/กล่อง
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด (CONVATEC)
5
875
add108
Live lactobacillus acidophilus+bifidium ( INFORAN)
cap
250 mg
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
20
876
addj6
มะระขี้นก
cap
500 mg
บริษัท ธงทองโอสถ
100
877
addj7
น้ำยาทูเบอร์คูลิน พี.พี.ดี
Inj
10 dose/vial
สถานเสาวภา สภากาชาดไทย
10
878
addj8
น้ำมันไพล
oil
20 ml
บริษัท ธงทองโอสถ
1
879
addj9
แชมพูกำจัดเหาสูตรผสมสารสกัดรากหนอนตายหยาก
Sha
40 ml
บริษัท เอฟ.ซี.พี. จำกัด
1
880
addj10
แคปซูลห้าราก
cap
300 mg
บริษัท ธงทองโอสถ
100
881
add107
Magnesium sulfate
inj
10%-10 ml
บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จำกัด
1
882
addj11
แคปซูลสหัสธารา
cap
500 mg
บริษัท ธงทองโอสถ
100
883
addj12
แคปซูลขิง
cap
250 mg
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
200
884
add109
Marcaine Polyamp (Bupivacaine HCL)
inj
0.5%-10 ml
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5
885
add110
MCT oil
ขวด
300 CC
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
1
886
addj13
ครีมสโตมาฮีซีพ 2 ออนซ์ #183910
set
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด (CONVATEC)
1
887
add111
Medroxyprogesterone acetate ( ENAF-150)
inj
150 mg/3 ml
บริษัท ยูเมด้า จำกัด
10
889
1060109
Metformin HCl
tab
500 mg
บริษัท พรอส ฟาร์มา จำกัด
500
890
1060109
Metformin HCl
tab
500 mg
บ. โมเดิร์น ฟาร์มา จำกัด
500
891
addj15
Zinc sulphate
Inj
1000 mcg/ml
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
1
892
add112
Methylprednisolone sodium succinate (Somidex)
inj
1000 mg
LF Asia (Thailand) Limited
1
893
addj16
Zinc hyarulonate (Curiosin Gel)
gel
15 gm
บริษัท เอฟ.ซี.พี. จำกัด
1
894
1020403
Metoprolol tartrate ( MELOL )
tab
100 mg
บ. ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด
500
895
add113
Mirabegron
tab
50 mg
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
30
896
addj17
Vitamin K (Phytomenadione)
Inj
1 mg/0.5ml
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภิญโญฟาร์มาซี
1
897
addj18
Vitamin K (Phytomenadione) "KENADION"
INJ
10mg/1 ml
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภิญโญฟาร์มาซี
10
899
addj20
Vitamin B complex
Tab
องค์การเภสัชกรรม
1000
900
add114
Multivitamin drop (MULTIVIM)
-
15 ml
บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว จำกัด
12
901
addj21
Virgon (Sodiumchloride + Chlorinated)
pwd
50 gm
บริษัท โพส เฮลท์แคร์ จำกัด
50
903
add116
Neostigmine methylsulfate (Prostigmine)
inj
2.5 mg/1ml
องค์การเภสัชกรรม
1
904
add117
Neotape 2"x10 yd (ผ้า)
set
-
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
6
905
addj22
Vasaline
500 gm
บริษัท พี.ซี. ดรักเซ็นเตอร์ จำกัด
1
906
addj23
Ursodeoxy cholic acid
Tab
250 mg
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด
100
907
addj24
Urostomy Bag(Active Life 1PC URO.PCH) 19-45MM
Bag
10 ชิ้น/กล่อง
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
10
908
addj25
Urine PregTest 50's
1 กล่อง
องค์การเภสัชกรรม
50
909
addj26
Urine Bag 2000 ml
Set
บ. บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตรี้ จก.
1
910
add117
Nifedipine
cap
5 mg
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด
100
911
add118
Nitroglycerin glycerin
inj
50mg/10ml
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภิญโญฟาร์มาซี
1
912
add119
Norepinephrine
inj
4 mg/4ml
บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด (T3S Novell)
5
913
add120
Nystatin Suspension 12 ml
sus
100000 u/ml
บ. ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด
1
914
add121
ofloxacin lactate
inj
200 mg/100ml
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
1
915
add122
Olanzapin ( OLAPIN)
tab
10 mg
บริษัท เมดไลน์ จำกัด
30
916
add123
Omeprazole
cap
20 mg
องค์การเภสัชกรรม
100
917
add124
One-Alpha
cap
1 mcg
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
100
918
add125
Opsite flexifix 15CM x 10M
box
-
Diethelm Keller Logistics LTD
1
919
add126
Ortho-phosphoric acid
ขวด
2.5 lit
บ. เอกตรงเคมีภัณฑ์ (1985) จำกัด
1
920
add127
OSS
sol
500 ml
องค์การเภสัชกรรม
1
921
1040604
Paracetamol
tab
500 mg
บริษัท มาซา แลบ จำกัด
1000
922
add128
Pediatric Urine Collector
set
-
บริษัท พี.ซี. ดรักเซ็นเตอร์ จำกัด
1
923
add129
Peditrace (Cu,Cr,Mn,Mo,l)
inj
10 ml
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
1
924
add130
PEG 4000
pwd
1000 gm
บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว จำกัด
1
925
add131
Phenytoin Sodium 237 ml
syr
125 mg/ 5ml
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด (NOVO Nordisk Pharma)
1
926
addj27
Urea Crytals BP/USP
pwd
1 kg
บ. เอกตรงเคมีภัณฑ์ (1985) จำกัด
1
927
add132
Polymyxin B+Neomycin+Gramicidin (OPSACIN)
ED
5 ml
ห.จ.ก. พี.ดี.แอล
12
928
add133
Potassium Chloride
pwd
450 gm
บริษัท พี.ซี. ดรักเซ็นเตอร์ จำกัด
1
929
add134
Precision Solution set
set
/BOX
บริษัท โนว่า เฮลธ์แคร์ จำกัด
25
930
addj28
TRYPAN BLUE
sol
0.055% - 5 ml
โรงพยาบาลตรัง
1
931
addj29
Triple Lumen Central Veno(CERTOFIX TRIO PAED S513)
set
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
1
932
1110202
Prednislone acetate (Inf Oph)
ED
1%-5ml
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
12
933
addj30
Triamcinolone acetonide 25 mg
pwd
25 gm
บ. เอกตรงเคมีภัณฑ์ (1985) จำกัด
1
934
1060304
Prednisolone
tab
5 mg
องค์การเภสัชกรรม
500
935
add135
Propylene glycol
sol
20 kgs - กล่อง
บริษัท พี.ซี. ดรักเซ็นเตอร์ จำกัด
1
937
add137
Purified Sugar
pwd
1 kg
บริษัท พี.ซี. ดรักเซ็นเตอร์ จำกัด
1
938
addj31
Transpore 4"x10 yd (ใส)
set
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
3
939
add138
Rabies Immunoglobin,Human
inj
750u/5ml
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
1
940
addj32
Transpore 1"x10 yd (ใส)
set
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
12
941
add139
Rabies Immunoglobun,human
inj
300 iu/2 ml
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1
943
add140
Rabies Vaccine (TRCS SPEEDA) Box of 1 dose
inj
0.5 ml
บริษัท ไบโอวาลิส จำกัด
1
944
add141
Rebamipide ( MUCOSTA )
tab
100 mg
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
100
945
add142
Recombine tiss -type plasminogen activ (Actilyse)
inj
50 mg
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1
946
add143
Salicylic Acid
pwd
450 gm
บริษัท พี.ซี. ดรักเซ็นเตอร์ จำกัด
1
947
add144
Salmeterol+Fluticasone (Seroflo-125 Inhaler)
MDI
25/125mcg
บริษัท ฮีลลอน ฟาร์มาซูติคอล
1
948
add145
Selfide Selenium Lotion
-
2.5%-60 ml
บ. ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด
12
949
addj34
Tiotropium (Spiriva Respimat) Inhaler 2.5mcg
tub
60puff -4ml
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1
950
add146
Sidenafil Citrate (Silatio)
tab
20 mg
บริษัท เมดไลน์ จำกัด
100
951
addj35
Tincture Benzoin
Lb
450 ml
บริษัท พี.ซี. ดรักเซ็นเตอร์ จำกัด
1
952
add147
Silodosin(Urief)
tab
4 mg
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
30
953
add148
Silver nitrate
pwd
50 gm
บริษัท พี.ซี. ดรักเซ็นเตอร์ จำกัด
1
954
addj36
Thioridazine HCl
Thioridazine HCl
100 mg
บริษัท โมเดอร์นแมนู จำกัด
1000
955
addj37
Tetracycline HCl
cap
250 mg
บริษัท ที.แมน ฟาร์มา
1000
957
addj39
Tetanus antitoxin,human (Tetagam-P)
Inj
250u/1ml
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
1
958
addj40
Testosterone
gel
50 mg
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
30
959
add149
Smof Kabiven PI 1904 ml ชมพู
inj
1300 Kcal
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
1
960
add150
Sodium Lauryl ether sulfate
sol
10 kg
บริษัท พี.ซี. ดรักเซ็นเตอร์ จำกัด
1
961
add151
Sodium Thiosulfate
pwd
450 gm
บริษัท พี.ซี. ดรักเซ็นเตอร์ จำกัด
1
962
add152
Sodium acetate
inj
3 mEq/ml 20 ml
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
1
963
add153
Sodium Metabisulphite AR/LR
-
500 g
บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว จำกัด
1
964
add154
Sodium sulphate anhydrous
pwd
1000 gm
บริษัท พี.ซี. ดรักเซ็นเตอร์ จำกัด
1
965
add155
Sorbitol 70%
pwd
5 kg
บริษัท พี.ซี. ดรักเซ็นเตอร์ จำกัด
1
966
add156
Spironolactone ( Aldactone )
Tab
100 mg
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด
100
967
add157
Stearyl Alcohol
pwd
450 gm
บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว จำกัด
1
968
add158
Sterile Eye Pad
-
25 ชิ้น/กล่อง
บริษัท เอ็น ที ที มาร์เก็ตติ้ง จก.
25
969
add159
Stomahesive Powder 1 oz.
set
-
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
1
970
add160
Tegaderm hydrocolloid 4"x4"
box
1*5 sheet
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
1
972
add162
Triamcinolone acetonide
cr
0.1%-5 gm
บริษัท นิด้า ฟาร์มา อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด
1
973
add163
Vitamin E
cap
100 iu
บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จำกัด
1

 

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สสจ.ปัตตานี